Rejstříky.info

Rejstříky.info

Create your customized scenario with Integromat. Automate repetitive tasks involved in using Rejstříky.info and make your work easier.

Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Actions

Rejstříky.info

Import sledovaného subjektu

Importuje sledované subjekty do uživatelského účtu.

Rejstříky.info

Je subjekt sledován?

Zjistí je-li subjekt v seznamu sledovaných subjektů.

Rejstříky.info

Má subjekt záznam v ISIR?

Zjistí zda má subjekt se zadaným IČO nebo RČ záznam v ISIR.

Rejstříky.info

Smazat sledovaný subjekt

Odstraní subjekt ze sledovaných subjektů.

Rejstříky.info

Vlastní volání API

Použijte pro volání API funkce, která není definována.

Searches

Rejstříky.info

Stav subjektu

Vrací spisy (bez událostí) se zadaným IČO nebo RČ

Rejstříky.info

Události subjektu

Vrací spisy a jejich události pro subjekt se zadaným IČO nebo RČ.

Integrate Rejstříky.info with these services