What's new

2021

16. September
New module

Mixpanel - Create or Update a Schema

New module

Mixpanel - Update an Annotation

New module

Mixpanel - Track Multiple Events

New module

Mixpanel - Query Top Events

New module

Mixpanel - Query Top Event Property Values

New module

Mixpanel - Query Top Event Properties

New module

Mixpanel - Query Today's Top Events

New module

Mixpanel - Query Segmentation Report in Buckets

New module

Mixpanel - Query a Segmentation Report

New module

Mixpanel - Query a Retention Report

New module

Mixpanel - Query Profiles

New module

Mixpanel - Query an Insights Report

New module

Mixpanel - Query a Funnels Report

New module

Mixpanel - Query a Frequency Report

New module

Mixpanel - Query an Activity Feed

New module

Mixpanel - Merge Identities

New module

Mixpanel - Make a JQL Query

New module

Mixpanel - List Schemas

New module

Mixpanel - List Pipelines

New module

Mixpanel - List Pipeline Logs

New module

Mixpanel - List Cohorts

New module

Mixpanel - List Annotations

New module

Mixpanel - Get a Pipeline

New module

Mixpanel - Export Data

New module

Mixpanel - Delete a User Profile

New module

Mixpanel - Delete Schemas

New module

Mixpanel - Delete a Pipeline

New module

Mixpanel - Delete a Group Profile

New module

Mixpanel - Delete an Annotation

New module

Mixpanel - Create a Pipeline

New module

Mixpanel - Create an Identity

New module

Mixpanel - Create an Annotation

New module

Mixpanel - Create an Alias

New module

Mixpanel - Aggregrate Event Property Values

New module

Mixpanel - Aggregate a Segmentation Report

New module

Mixpanel - Aggregate Event Counts

22. July
New module

Slack - Search for Message

New module

Slack - List Users

New module

Slack - List Files

New module

Slack - List Reminders

New module

Slack - Add a Reaction

New module

Slack - Complete a Reminder

New module

Slack - Invite Users

New module

Slack - Join a Channel

New module

Slack - Set the Purpose of a Channel

New module

Slack - Set a Status

New module

Slack - Upload a File

New module

Slack - Watch Public Channel Messages

New module

Slack - Watch Private Channel Messages

New module

Slack - List Channels

New module

Slack - Make an API Call

New module

Slack - Add a Star

New module

Slack - Archive a Channel

New module

Slack - Search for User

New module

Slack - List Members in a Channel

New module

Slack - Create a Channel

New module

Slack - Delete a Message

New module

Slack - Delete a Reminder

New module

Slack - Download a File

New module

Slack - Get a File

New module

Slack - Get a Channel

New module

Slack - Get a Private Channel Message

New module

Slack - Get a Public Channel Message

New module

Slack - Get a Reminder

New module

Slack - Get a User

New module

Slack - Kick a User

New module

Slack - Leave a Channel

New module

Slack - Remove a Reaction

New module

Slack - Remove Saved Item

New module

Slack - Remove a Star

New module

Slack - Save an Item

New module

Slack - Set the Topic of a Channel

New module

Slack - Unarchive a Channel

New module

Slack - Unpin an Item

New module

Slack - Update a Message

New module

Slack - New Event

New module

Slack - Watch Users

New module

Slack - Watch Multiparty Direct Messages

New module

Slack - Watch Files

New module

Slack - Create a Reminder

New module

Slack - Create a Text File

New module

Slack - Pin an Item

New module

Slack - Watch Direct Messages

New module

Slack - Create a Message

30. June
New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury vydané: Seznam dokladů

New module

iÚčto.cz - Skladové karty: Seznam skladových karet

New module

iÚčto.cz - Sklady: Vytvoření skladu

New module

iÚčto.cz - Ceník: Editace položky

New module

iÚčto.cz - Ceník: Detail položek

New module

iÚčto.cz - Ceník: Smazání položky

New module

iÚčto.cz - Ceník: Vytvoření položky

New module

iÚčto.cz - Skladové pohyby: Detail pohybu

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury přijaté: Vytvoření dokladu

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury vydané: Odeslání dokladu emailem

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury vydané: Editace dokladu

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury vydané: Detail dokladu

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury vydané: Smazání dokladu

New module

iÚčto.cz - Objednávky přijaté: Editace objednávky

New module

iÚčto.cz - Objednávky vydané: Vytvoření objednávky

New module

iÚčto.cz - Faktury vydané: Odeslání dokladu emailem

New module

iÚčto.cz - Skladové pohyby: Vytvoření pohybu

New module

iÚčto.cz - Skladové karty: Detail skladové karty

New module

iÚčto.cz - Bankovní pohyby: Import bankovního pohybu

New module

iÚčto.cz - Objednávky vydané: Seznam objednávek

New module

iÚčto.cz - Pokladny: Detail pokladny

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury přijaté: Editace dokladu

New module

iÚčto.cz - Provozovny: Detail provozovny

New module

iÚčto.cz - Přímé zaúčtování: Detail dokladu

New module

iÚčto.cz - Přímé zaúčtování: Smazání dokladu

New module

iÚčto.cz - Ceník: Seznam položek

New module

iÚčto.cz - Skladové pohyby: Seznam pohybů

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury přijaté: Seznam dokladů

New module

iÚčto.cz - Účetní deník: Seznam položek účetního deníku

New module

iÚčto.cz - Opravné daňové doklady přijaté: Výpis všech dostupných dokladů

New module

iÚčto.cz - Sklady: Editace skladu

New module

iÚčto.cz - Sklady: Detail skladu

New module

iÚčto.cz - Sklady: Smazání skladu

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury přijaté: Detail dokladu

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury přijaté: Smazání dokladu

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury vydané: Vytvoření úhrady

New module

iÚčto.cz - Zálohové faktury vydané: Vytvoření dokladu

New module

iÚčto.cz - Objednávky přijaté: Detail objednávky

New module

iÚčto.cz - Objednávky přijaté: Smazání objednávky

New module

iÚčto.cz - Objednávky přijaté: Vytvoření objednávky

New module

iÚčto.cz - Objednávky vydané: Editace objednávky

New module

iÚčto.cz - Bankovní pohyby: Seznam bankovních pohybů

New module

iÚčto.cz - Přímé zaúčtování: Editace dokladu

New module

iÚčto.cz - Přímé zaúčtování: Vytvoření dokladu

New module

iÚčto.cz - Střediska: Editace střediska

New module

iÚčto.cz - Střediska: Detail střediska

New module

iÚčto.cz - Střediska: Smazání střediska

New module

iÚčto.cz - Střediska: Vytvoření střediska

New module

iÚčto.cz - Bankovní účty: Smazání bankovního účtu

New module

iÚčto.cz - Opravné daňové doklady přijaté: Editace dokladu

New module

iÚčto.cz - Opravné daňové doklady přijaté: Detail dokladu

New module

iÚčto.cz - Opravné daňové doklady přijaté: Smazání dokladu

New module

iÚčto.cz - Zakázky: Editace zakázky

New module

iÚčto.cz - Zakázky: Detail zakázky

New module

iÚčto.cz - Bankovní pohyby: Editace bankovního pohybu

New module

iÚčto.cz - Bankovní pohyby: Detail bankovního pohybu

New module

iÚčto.cz - Bankovní pohyby: Smazání bankovního pohybu

New module

iÚčto.cz - Bankovní pohyby: Zaúčtování bankovního pohybu

New module

iÚčto.cz - Bankovní účty: Detail bankovního účtu

New module

iÚčto.cz - Bankovní účty: Editace bankovního účtu

New module

iÚčto.cz - Bankovní účty: Vytvoření bankovního účtu

New module

iÚčto.cz - Opravné daňové doklady přijaté: Vytvoření dokladu

New module

iÚčto.cz - Opravné daňové doklady vydané: Odeslání dokladu emailem

New module

iÚčto.cz - Přímé zaúčtování: Seznam dokladů

New module

iÚčto.cz - Zakázky: Vytvoření zakázky

New module

iÚčto.cz - Sklady: Seznam skladů

New module

iÚčto.cz - Objednávky vydané: Detail dokladu

New module

iÚčto.cz - Objednávky vydané: Smazání dokladu

New module

iÚčto.cz - Účetní deník: Detail položek účetního deníku

New module

iÚčto.cz - Zakázky: Smazání zakázky

New module

iÚčto.cz - Objednávky přijaté: Seznam objednávek