Instagram, PayPal, Pushcut, MySQL, RAYNET CRM Integrations

Instagram
MySQL
PayPal
Pushcut
RAYNET CRM
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Watch my account

Triggers when you add a new photo or a video.

PayPal

New notification INSTANT

Triggers when a new notification is received.

PayPal

Watch custom app payments

Triggers when a new payment is made or a payment setting is changed.

PayPal

Watch plans

Triggers when a new plan is added.

PayPal

Watch transactions

Triggers when a new transaction related to a specified agreement is made .

Pushcut

Action Executed INSTANT

Triggers when an online action is executed.

RAYNET CRM

Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

RAYNET CRM

Sledovat záznamy INSTANT

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

Actions

Download a media file

Downloads a media file.

PayPal

Create a plan

Creates and activates a billing plan.

PayPal

Activate a plan

Sets a billing plan to the ACTIVE state. Users will be able to subscribe it.

PayPal

Deactivate plan

Sets a billing plan to the INACTIVE state. Users will not be able to subscribe to it.

PayPal

Delete a plan

Permanently removes a billing plan.

PayPal

Get plans

Gets information about billing plans in a specified state.

PayPal

Create an agreement (Step 1)

Creates a subcription agreement and returns an approval url link to obtain buyer's approval.

PayPal

Execute an agreement (Step 2)

Executes a subscription agreement approved by a buyer after Step 1.

PayPal

Suspend an agreement

Suspends an agreement previously approved by a user.

PayPal

Reactivate an agreement

Reactivates a previously suspended agreement.

PayPal

Cancel agreement

Cancels an agreement previously approved by a user.

PayPal

Get agreement transactions

Returns all transactions related to a specific agreement.

PayPal

Set outstanding agreement amounts

Sets an outstanding agreement amount.

PayPal

Get subscription agreement details

Returns subscription agreement details.

PayPal

Create a payment (Step 1)

Creates a new payment order and returns an approval url link to obtain buyer's approval.

PayPal

Execute a payment (Step 2)

Executes a payment approved by a buyer after Step 1.

PayPal

Bill outstanding amount

Bills an outstanding or a preset amount of an agreement.

PayPal

Get billing plan details

Gets details about a specific billing plan.

Pushcut

Send a notification

Sends a smart notification to your devices.

MySQL

Delete row(s) from a table

MySQL

Execute a query (advanced)

MySQL

Execute a stored procedure

MySQL

Insert row into a table

MySQL

Update row(s) in a table

RAYNET CRM

Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

RAYNET CRM

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

RAYNET CRM

Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

RAYNET CRM

Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

RAYNET CRM

Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

RAYNET CRM

Upravit existující záznam

Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.

RAYNET CRM

Vytvořit nový záznam

Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.

RAYNET CRM

Získat data pro tiskové sestavy

Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.

Iterators

PayPal

Retrieve payment definitions

Enables to process each payment definition for a billing plan separately.

PayPal

Retrieve transactions

Enables to process transactions one at a time.

MySQL

Iterate recordset of a stored procedure

Iterates through recordset received from a stored procedure.

Searches

MySQL

Select row(s) from a table

RAYNET CRM

Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

RAYNET CRM

Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.

Integrate Instagram, PayPal, Pushcut, MySQL, RAYNET CRM with these services