MailChimp, MySQL, RAYNET CRM, Google Hangouts Chat, Gmail Integrations

Gmail
Google Hangouts Chat
MailChimp
MySQL
RAYNET CRM
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

MailChimp

Watch campaigns

Triggers when a new campaign is sent.

MailChimp

Watch files

Triggers when a new file is added.

MailChimp

Watch lists

Triggers when a new list is created.

MailChimp

Watch subscribers

Triggers when a new subscriber joins a list.

MailChimp

Watch unsubscribes

Triggers when a subscriber opts out from a list.

MailChimp

Watch list events INSTANT

Triggers when one of the defined events occurs on a list.

MailChimp

Watch list segments

Triggers when a segment is created or updated.

RAYNET CRM

Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

RAYNET CRM

Sledovat záznamy INSTANT

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

Google Hangouts Chat

Chat Listener INSTANT

Listens for incoming chat messages.

Gmail

Watch emails

Triggers when a new email is received to be processed according to specified criteria.

Actions

MailChimp

Add/Update a subscriber

Adds an email address to a subscriber list.

MailChimp

Edit a subscriber

Edits an existing subscriber.

MailChimp

Delete a subscriber

Removes an email address from a subscriber list.

MailChimp

Find a subscriber

Searches for a subscriber by email address.

MailChimp

Get subscribers

Retrieves a list of subscribers that match the entered criteria.

MailChimp

Get a campaign report

Gets a campaign report.

MailChimp

Edit campaign template content area

Edits a defined content area of a custom HTML template.

MailChimp

Add a tag to a member

Adds a tag to a member.

MailChimp

Create a list

Creates a new list.

MailChimp

Get list members' activity

Gets list members' activity for a specific campaign.

MailChimp

Get lists

Gets a list of lists.

MailChimp

Get tagged members

Retrieves all members tagged with a specific tag.

MailChimp

Register a webhook

Creates a new webhook for a specific list.

MailChimp

Remove a tag from a member

Removes a tag from a member.

MySQL

Delete row(s) from a table

MySQL

Execute a query (advanced)

MySQL

Execute a stored procedure

MySQL

Insert row into a table

MySQL

Update row(s) in a table

RAYNET CRM

Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

RAYNET CRM

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

RAYNET CRM

Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

RAYNET CRM

Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

RAYNET CRM

Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

RAYNET CRM

Upravit existující záznam

Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.

RAYNET CRM

Vytvořit nový záznam

Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.

RAYNET CRM

Získat data pro tiskové sestavy

Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.

Google Hangouts Chat

Chat Response

Sends a response to the address from which a message was received.

Google Hangouts Chat

Inject Message Into Room

Sends a one-off message to a chat room.

Gmail

Send an email

Sends a new email.

Gmail

Create a draft

Creates a new draft and adds it to a selected folder.

Gmail

Move an email

Moves a chosen email or a draft to a selected folder.

Gmail

Copy an email

Copies an email or a draft into a selected folder.

Gmail

Mark an email as read

Marks an email or a draft in a selected directory as read by setting the "Read" flag.

Gmail

Mark an email as unread

Marks an email or draft in a selected directory as unread by setting the "Unread" flag.

Gmail

Delete an email

Removes an email or a draft from a selected folder.

Gmail

Modify email labels

Modifies labels on the specified email message.

Iterators

MySQL

Iterate recordset of a stored procedure

Iterates through recordset received from a stored procedure.

Gmail

Iterate attachments

Iterates through received attachments.

Searches

MySQL

Select row(s) from a table

RAYNET CRM

Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

RAYNET CRM

Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.

Integrate MailChimp, MySQL, RAYNET CRM, Google Hangouts Chat, Gmail with these services