SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE, Google Data Studio, WebinarJam, iDoklad, Rebrandly, MailChimp Integrations

Google Data Studio
iDoklad
Rebrandly
SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE
WebinarJam
MailChimp
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE

Watch objects

Triggers when a new object of selected type is created or updated.

Google Data Studio

New Request INSTANT

Triggers when Google Data Studio requests Integromat for new data.

iDoklad

Sledovat faktury

Spustí se, když je vložen nový doklad (faktura přijatá, vydaná nebo zálohová).

iDoklad

Sledovat položky ceníku

Spustí se, pokud je vložena nová položka ceníku do seznamu.

iDoklad

Sledovat úhrady

Spustí se, pokud je do systému vložena nová úhrada.

Rebrandly

Watch New Branded Link

Checks whether new branded links has been created.

Rebrandly

Watch New Click

Checks whether Branded Links have received new clicks.

MailChimp

Watch campaigns

Triggers when a new campaign is sent.

MailChimp

Watch files

Triggers when a new file is added.

MailChimp

Watch lists

Triggers when a new list is created.

MailChimp

Watch subscribers

Triggers when a new subscriber joins a list.

MailChimp

Watch unsubscribes

Triggers when a subscriber opts out from a list.

MailChimp

Watch list events INSTANT

Triggers when one of the defined events occurs on a list.

MailChimp

Watch list segments

Triggers when a segment is created or updated.

Actions

SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE

Create object

Creates a new object of selected type.

SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE

Retrieve object

Retrieves an object of selected type by ID.

SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE

Update object

Updates an object of selected type by ID.

WebinarJam

Get a Webinar

Get details about one particular webinar from your account

WebinarJam

Register a Person

Register a person to a specific webinar

iDoklad

Doručit fakturu e-mailem

Odešle vydanou nebo zálohovou fakturu odběrateli.

iDoklad

Načíst fakturu

Načte údaje o dokladu (faktuře vydané, přijaté, nebo zálohové).

iDoklad

Načíst kontakt

Vrátí detailní informace o kontaktu.

iDoklad

Načíst položku ceníku

Načte položku ceníku dle ID.

iDoklad

Načíst úhradu

Vrátí údaje o úhradě. Vhodné pro zobrazení detailu úhrady.

iDoklad

Odstranit fakturu

Odstraní doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

iDoklad

Odstranit kontakt

Odstraní kontakt.

iDoklad

Odstranit položku ze seznamu ceníku

Odstranit položku ze seznamu ceníku.

iDoklad

Odstranit úhradu

Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.

iDoklad

Označit fakturu jako uhrazenou

Provede plné uhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

iDoklad

Provést oduhrazení faktury

Provede plné oduhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

iDoklad

Upravit fakturu

Upraví doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

iDoklad

Upravit kontakt

Upraví vybraný kontakt.

iDoklad

Upravit položku ceníku

Upraví položku ceníku.

iDoklad

Vložit položku ceníku do seznamu.

Vloží novou položku ceníku do seznamu.

iDoklad

Vložit úhradu

Vloží novou úhradu do seznamu úhrad. Úhrada by měla obsahovat id dokladu který hradí.

iDoklad

Vytvořit fakturu

Vloží nový doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou) do seznamu.

iDoklad

Vytvořit kontakt

Vytvoří nový kontakt.

iDoklad

Vyúčtovat zálohovou fakturu

Provede vyúčtování zálohové faktury. Faktura musí být uhrazena.

iDoklad

Zaktualizovat fakturační adresu

Zaktualizuje fakturační adresu odběratele na vydané faktuře beze změny ostatních parametrů faktury.

iDoklad

Získat PDF

Získá PDF tiskovou sestavu zadaného dokladu.

Rebrandly

Attach Script

Attaches a script to a branded short link.

Rebrandly

Attach Tag

Attaches a tag to a branded short link.

Rebrandly

Create Link

Creates a new branded short link.

Rebrandly

Create Script

Creates a new script.

Rebrandly

Create Tag

Creates a new tag.

Rebrandly

Delete Link

Deletes a branded short link.

Rebrandly

Delete Script

Deletes a script.

Rebrandly

Delete Tag

Deletes a tag.

Rebrandly

Detach Script

Detaches a script from a branded short link.

Rebrandly

Detach Tag

Detaches a tag from a branded short link.

Rebrandly

Get Domain

Returns a domain.

Rebrandly

Get Link

Returns a branded short link.

Rebrandly

Get Script

Returns a script.

Rebrandly

Get Tag

Returns a tag.

Rebrandly

Make an API Call

Performs an arbitrary authorized API call.

Rebrandly

Update Link

Updates a branded short link.

Rebrandly

Update Script

Updates a script.

Rebrandly

Update Tag

Updates a tag.

MailChimp

Add/Update a subscriber

Adds an email address to a subscriber list.

MailChimp

Edit a subscriber

Edits an existing subscriber.

MailChimp

Delete a subscriber

Removes an email address from a subscriber list.

MailChimp

Find a subscriber

Searches for a subscriber by email address.

MailChimp

Get subscribers

Retrieves a list of subscribers that match the entered criteria.

MailChimp

Get a campaign report

Gets a campaign report.

MailChimp

Edit campaign template content area

Edits a defined content area of a custom HTML template.

MailChimp

Add a member to a segment

Adds a new member to a static segment.

MailChimp

Create a list

Creates a new list.

MailChimp

Get list members' activity

Gets list members' activity for a specific campaign.

MailChimp

Get lists

Gets a list of lists.

MailChimp

Get segment members

Retrieves all members in a selected segment.

MailChimp

Perform a campaign action

Performs these actions cancel campaign, send campaign, schedule campaign, unschedule campaign, pause an RSS-driven campaign, resume an RSS-driven campaign, replicate a campaign, send a test email campaign and resend campaign.

MailChimp

Register a webhook

Creates a new webhook for a specific list.

MailChimp

Remove a member from a segment

Removes a member from a static segment.

Aggregators

Google Data Studio

New Response

Send data back from Integromat to Google Data Studio.

Searches

SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE

Search for objects

Retrieves objects of selected type by a search criteria.

WebinarJam

List Webinars

Retrieve a full list of all webinars published in your account.

iDoklad

Načíst faktury

Načte seznam dokladů (faktur přijatých, vydaných nebo zálohových).

iDoklad

Načíst seznam kontaktů

Vrátí seznam kontaktů, které jsou na iDokladu uloženy.

iDoklad

Načíst seznam položek ceníku

Načte seznam položek ceníku.

iDoklad

Načíst úhrady

Načte seznam úhrad. Filtry jsou volitelné.

iDoklad

Vyhledat kontakty

Vyhledá kontakty na základě nastavených filtrů

Rebrandly

List Domains

Returns all domains in a given workspace.

Rebrandly

List Links

Returns all branded short links in a given workspace.

Rebrandly

List Link Scripts

Lists all scripts of a branded short link.

Rebrandly

List Link Tags

Lists all tags of a branded short link.

Rebrandly

List Scripts

Returns all scripts in a given workspace.

Rebrandly

List Tags

Returns all tags in a given workspace.

Rebrandly

List Workspaces

Returns all workspaces.