+are joining forces |Read moreabout the journey ahead!

GitHub, RSS, iDoklad Integrations

GitHub
iDoklad
RSS
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

GitHub

Watch Comments

Triggers when a new comment is added or an existing comment is modified.

GitHub

Watch Comments INSTANT

Triggers when a new comment is created.

GitHub

Watch Forks

Triggers when a new fork is created.

GitHub

Watch Gists

Triggers when a new gist is added or an existing gist is modified.

GitHub

Watch Issues

Triggers when a new issue is added or an existing issue is modified.

GitHub

Watch Issues for Events INSTANT

Triggers when an issue is assigned, unassigned, labeled, unlabeled, opened, closed or reopened.

GitHub

Watch Milestones

Triggers when a new milestone is added or an existing milestone is modified.

GitHub

Watch Pull Requests

Triggers when a new pull request is added or an existing pull request is modified.

GitHub

Watch Push Actions INSTANT

Triggers when a new push occurs.

GitHub

Watch Releases INSTANT

Triggers when a new release is created.

GitHub

Watch Repositories

Triggers when a new repository is added or an existing repository is modified.

RSS

Watch RSS feed items

Triggers when a new RSS feed item is posted.

iDoklad

Sledovat faktury

Spustí se, když je vložen nový doklad (faktura přijatá, vydaná nebo zálohová).

iDoklad

Sledovat položky ceníku

Spustí se, pokud je vložena nová položka ceníku do seznamu.

iDoklad

Sledovat úhrady

Spustí se, pokud je do systému vložena nová úhrada.

Actions

GitHub

Create an Issue

Creates a new issue.

GitHub

Update an Issue

Updates an issue.

GitHub

Search for an Issue

Searches for issues that match your search criteria.

GitHub

Get an Issue

Gets an issue.

GitHub

Add Assignees

Adds assignees to an issue.

GitHub

Remove Assignees

Removes assignees from an issue.

GitHub

Add Labels to an Issue

Adds labels to an issue.

GitHub

Remove a Label from an Issue

Removes a label from an issue.

GitHub

Create a Release

Creates a new release.

GitHub

Update a Release

Updates a release.

GitHub

Delete a Release

Deletes a release.

GitHub

Create a Milestone

Creates a new milestone.

GitHub

Update a Milestone

Updates a milestone.

GitHub

Delete a Milestone

Deletes a milestone.

GitHub

Create or Edit a File

Creates or edits a file.

GitHub

Delete a File

Deletes a file.

GitHub

Get a File

Gets a file.

GitHub

Create a Gist

Creates a new gist.

GitHub

Update a Gist

Updates a gist.

GitHub

Delete a Gist

Deletes a gist.

GitHub

Create a Comment

Creates a new comment.

GitHub

List Comments

Lists comments on an issue.

RSS

Retrieve RSS feed items

Retrieves RSS feed items from a specified URL.

iDoklad

Doručit fakturu e-mailem

Odešle vydanou nebo zálohovou fakturu odběrateli.

iDoklad

Načíst fakturu

Načte údaje o dokladu (faktuře vydané, přijaté, nebo zálohové).

iDoklad

Načíst kontakt

Vrátí detailní informace o kontaktu.

iDoklad

Načíst položku ceníku

Načte položku ceníku dle ID.

iDoklad

Načíst úhradu

Vrátí údaje o úhradě. Vhodné pro zobrazení detailu úhrady.

iDoklad

Odstranit fakturu

Odstraní doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

iDoklad

Odstranit kontakt

Odstraní kontakt.

iDoklad

Odstranit položku ze seznamu ceníku

Odstranit položku ze seznamu ceníku.

iDoklad

Odstranit úhradu

Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.

iDoklad

Označit fakturu jako uhrazenou

Provede plné uhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

iDoklad

Provést oduhrazení faktury

Provede plné oduhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

iDoklad

Upravit fakturu

Upraví doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

iDoklad

Upravit kontakt

Upraví vybraný kontakt.

iDoklad

Upravit položku ceníku

Upraví položku ceníku.

iDoklad

Vložit položku ceníku do seznamu.

Vloží novou položku ceníku do seznamu.

iDoklad

Vložit úhradu

Vloží novou úhradu do seznamu úhrad. Úhrada by měla obsahovat id dokladu který hradí.

iDoklad

Vykonat API požadavek

Vykonná libovolný autorizovaný API požadavek.

iDoklad

Vytvořit fakturu

Vloží nový doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou) do seznamu.

iDoklad

Vytvořit kontakt

Vytvoří nový kontakt.

iDoklad

Vyúčtovat zálohovou fakturu

Provede vyúčtování zálohové faktury. Faktura musí být uhrazena.

iDoklad

Zaktualizovat fakturační adresu

Zaktualizuje fakturační adresu odběratele na vydané faktuře beze změny ostatních parametrů faktury.

iDoklad

Získat PDF

Získá PDF tiskovou sestavu zadaného dokladu.

Iterators

GitHub

Retrieve Files

Retrieves files from a gist one at a time.

Searches

iDoklad

Načíst faktury

Načte seznam dokladů (faktur přijatých, vydaných nebo zálohových).

iDoklad

Načíst seznam kontaktů

Vrátí seznam kontaktů, které jsou na iDokladu uloženy.

iDoklad

Načíst seznam položek ceníku

Načte seznam položek ceníku.

iDoklad

Načíst úhrady

Načte seznam úhrad. Filtry jsou volitelné.

iDoklad

Vyhledat kontakty

Vyhledá kontakty na základě nastavených filtrů