+are joining forces |Read moreabout the journey ahead!

GoSMS, Webhooks, Planyo Integrations

Webhooks
GoSMS
Planyo
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

GoSMS

Přijímat doručenky INSTANT

Spustí se v případě, že byl vygenerován report o nových doručenkách. Každých 10 sekund se generuje report o doručených zprávách.

GoSMS

Přijímat odpovědi INSTANT

Spustí se v případě, že byl vygenerován report o odpovědích ke zprávě. Nové odpovědi se kontrolují každých 10 sekund. Jsou-li odpovědi, generuje se report.

Webhooks

Custom mailhook INSTANT

Triggers when mailhook receives data.

Webhooks

Custom webhook INSTANT

Triggers when webhook receives data.

Planyo

Watch New Reservations INSTANT

Triggers when a new reservation has been added.

Planyo

Watch Payments Received INSTANT

Triggers when a new payment has been received.

Planyo

Watch Reservations Cancelled Automatically INSTANT

Triggers when a reservation has been cancelled automatically.

Planyo

Watch Reservations Cancelled by a Customer INSTANT

Triggers when a reservation has been cancelled by a customer.

Planyo

Watch Reservations Cancelled by Admin INSTANT

Triggers when a reservation has been cancelled by admin.

Planyo

Watch Reservations Confirmed INSTANT

Triggers when a reservation has been confirmed.

Planyo

Watch Reservations Modified by Admin INSTANT

Triggers when a reservation has been modified by admin.

Planyo

Watch Reservations Updated by a Customer INSTANT

Triggers when a reservation has been updated by a customer.

Planyo

Watch Users Updated INSTANT

Triggers when a user has been updated.

Actions

GoSMS

Načíst detail zprávy

Načte detail zprávy.

GoSMS

Načti detail organizace (kredit, kanály)

Načte detail organizace včetně seznamu kanálů a stavu kreditu.

GoSMS

Odeslat textovou zprávu

Odesílá textovou zprávu přes GoSMS bránu.

GoSMS

Otestovat vytvoření zprávy bez odeslání

Otestuje vytvoření zprávy bez odeslání a vrátí informace o testovací zprávě.

GoSMS

Smazat textovou zprávu

Smaže textovou zprávu.

Webhooks

Webhook response

Creates a response to the webhook.

Planyo

Add a User

Adds a new user(customer) associated with your Planyo site.

Planyo

Add a Vacation

Adds a new one-time vacation for given resource or entire Planyo site.

Planyo

Delete a Reservation

Permanently removes a reservation.

Planyo

Get a Reservation

Gets a reservation.

Planyo

Get a User

Gets user data.

Planyo

Make an API Call

Performs an arbitrary authorized API call.

Planyo

Make a Reservation

Enters a new reservation into the system.

Planyo

Remove a User

Removes a user.

Planyo

Remove a Vacation

Removes a specified vacation.

Planyo

Update a Reservation

Updates a reservation.

Planyo

Update a User

Modifies an existing user's data.

Searches

GoSMS

Načíst seznam odpovědí ke zprávě

Načte seznam odpovědí ke zprávě.

Planyo

List Reservations

Lists all reservations that either start within given time period or that were entered into the system within given time period.

Planyo

List Users

Lists users.

Planyo

List Vacations

Lists all vacations within specified time range.