Webhooks, iÚčto.cz, GitLab Integrations

Webhooks
GitLab
iÚčto.cz
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Webhooks

Custom mailhook INSTANT

Triggers when mailhook receives data.

Webhooks

Custom webhook INSTANT

Triggers when webhook receives data.

iÚčto.cz

Dodavatelé: Sledování dodavatelů

vrací pouze nové dodavatele

iÚčto.cz

Faktury přijaté: Sledování dokladů

Faktury přijaté - Sledování dokladů

iÚčto.cz

Faktury vydané: Sledování dokladů

Faktury vydané - Sledování dokladů

iÚčto.cz

Platby přijaté: Sledování dokladů

Platby přijaté - Sledování dokladů

iÚčto.cz

Platby vydané: Sledování dokladů

Platby vydané - Sledování dokladů

iÚčto.cz

Zákazníci: Sledování kontaktů

vrátí nové zákazníky

GitLab

Watch build status INSTANT

Triggers on status change of a build.

GitLab

Watch commit/MR/issue/snippet comments INSTANT

Triggers when a new comment is made on commits, merge requests, issues, and code snippets.

GitLab

Watch commits (pushes) INSTANT

Triggers when you push to the repository except when pushing tags.

GitLab

Watch issue comment INSTANT

Triggers when a new comment is made on an issue.

GitLab

Watch issues INSTANT

Triggers when a new issue is created or an existing issue was updated/closed/reopened.

GitLab

Watch merge request INSTANT

Triggers when a new merge request is created, an existing merge request was updated/merged/closed or a commit is added in the source branch.

GitLab

Watch merge request comments INSTANT

Triggers when a new comment is made on a merge request.

GitLab

Watch pipeline status INSTANT

Triggers on status change of a pipeline.

GitLab

Watch projects

Triggers when a new project is added of which the authenticated user is a member.

GitLab

Watch repository branches

Triggers when a new branch is added to a repository.

GitLab

Watch repository tags INSTANT

Triggers when you create (or delete) tags to the repository.

GitLab

Watch snippet comments INSTANT

Triggers when a new comment is made on a snippet.

GitLab

Watch todos

Triggers when a new todo is added. When no filter is applied, the trigger is run when a new pending todo is added.

GitLab

Watch wiki page INSTANT

Triggers when a wiki page is created or edited.

Actions

Webhooks

Webhook response

Creates a response to the webhook.

iÚčto.cz

Dodavatelé: Detail

Vrátí veškerá data k dodavateli.

iÚčto.cz

Dodavatelé: Editace dodavatele

Aktulizuje předané parametry vybraného dodavatele. Poviné ple jsou stejná jako při vkládání nového dodavatele.

iÚčto.cz

Dodavatelé: Smazání dodavatele

Pokusí se smazat vybraného dodavatele. Pokud je ovšem vázán na jiný záznam (faktury, platba, apod.), vrátí chybu a dodavatel se nasmaže.

iÚčto.cz

Dodavatelé: Vytvoření dodavatele

Vytvoří nový záznam, odpověd obsahuje detail vytvořeného dodavatele.

iÚčto.cz

EET záznamy: Detail

Vrátí veškerá data k záznamu.

iÚčto.cz

EET záznamy: Vytvoření záznamu

Vytvoří nový EET záznam, kil terý byl již zpracován aplikací třetí strany.Seznam příjmaných parametrů je shodný s těmi, které je možné odesílat do EET, včetně návratových atributů.

iÚčto.cz

Faktury přijaté: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu.

iÚčto.cz

Faktury přijaté: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu. Poviné pole jsou stejná jako při vkládání nového záznamu.

iÚčto.cz

Faktury přijaté: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže.

iÚčto.cz

Faktury přijaté: Vytvoření nového dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail dokladu.

iÚčto.cz

Faktury vydané: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu. Pokud má doklad nastaveno EET, vrátí se jeho status.

iÚčto.cz

Faktury vydané: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu. Poviné pole jsou stejná jako při vkládání nového záznamu. Nelze editovat doklady s EET, použijte Opravný daňový doklad.

iÚčto.cz

Faktury vydané: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže. Nelze smazat doklady s EET, použijte Opravný daňový doklad.

iÚčto.cz

Faktury vydané: Vytvoření nového dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail dokladu.

iÚčto.cz

Kurzy DPH: Seznam kurzů DPH k danému datu

Kurzy DPH: Seznam kurzů DPH k danému datu

iÚčto.cz

Metody plateb: Seznam dostupných metod

Seznam dostupných metod pro provedení platby používaných v dokladech.Příklad:{ transfer: "Bankovním převodem", cash: "Hotově", cashondelivery: "Dobírka", reciprocity: "Reciproce", creditcard: "Platební karta" }

iÚčto.cz

Opravné daňové: doklady Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu. Pokud má doklad nastaveno EET, vrátí se jeho status.

iÚčto.cz

Opravné daňové doklady: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu.

iÚčto.cz

Opravné daňové doklady: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže. Nelze smazat doklady s EET, použijte nový Opravný daňový doklad.

iÚčto.cz

Opravné daňové doklady: Vytvoření nového dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail dokladu.

iÚčto.cz

Platby přijaté: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu.

iÚčto.cz

Platby přijaté: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu. Poviné ple jsou stejná jako při vkládání nového záznamu. Platby s EET nelze editovat, použijte Vrácení přijaté platby.EET:

iÚčto.cz

Platby přijaté: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže. Platby s EET nelze editovat, použijte Vrácení přijaté platby.

iÚčto.cz

Platby přijaté: Vytvoření nového dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail dokladu.

iÚčto.cz

Platby vydané: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu.

iÚčto.cz

Platby vydané: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu. Poviné ple jsou stejná jako při vkládání nového záznamu

iÚčto.cz

Platby vydané: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže.

iÚčto.cz

Platby vydané: Vytvoření nového dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail dokladu.

iÚčto.cz

Typy DPH: Seznam typů DPH

Odpověd obsahuje pole dostupných typů DPH v závislosti na parametru doctype. Formát odpovědi: {"id": "popis"}

iÚčto.cz

Typy účetních položek: Seznam typů účetních položek

Odpověd obsahuje pole dostupných účetních položek v závislosti na parametru doctype.Formát odpovědi: {"id": "popis"}

iÚčto.cz

Účty DPH: Seznam dostupných účtů

Odpověd obsahuje pole dostupných Účty DPH pro použití v dokladech. {"id": "popis"}

iÚčto.cz

Účty účetní osnovy: Seznam dostupných účtů

Odpověd obsahuje pole dostupných účtů úč. osnovy pro použití v dokladech. {"id": "popis"}

iÚčto.cz

Zákazníci: Detail

Vrátí veškerá data k zákazníkovi.

iÚčto.cz

Zákazníci: Editace zákazníka

Aktulizuje předané parametry vybraného zákazníka. Poviné ple jsou stejná jako při vkládání nového zákazníka.

iÚčto.cz

Zákazníci: Smazání zákazníka

Pokusí se smazat vybraného zákazníka. Pokud je ovšem vázán na jiný záznam (faktury, platba, apod.), vrátí chybu a zákazník se nasmaže.

iÚčto.cz

Zákazníci: Vytvoření zákazníka

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail vytvořeného zákazníka.

GitLab

Accept merge request

Merges changes submitted with merge request.

GitLab

Cancel a build

Cancels a single build of a project.

GitLab

Cancel a pipeline's builds

GitLab

Cancel merge when pipeline succeeds

Cancels merge request when pipeline succeeds.

GitLab

Create a new label

Creates a new label for the given repository with the given name and color.

GitLab

Create a new pipeline

Creates a new pipelines for a given project.

GitLab

Create a new release

Adds release notes to the existing git tag.

GitLab

Create a new tag

Creates a new tag in the repository that points to the supplied ref.

GitLab

Create a todo

Manually creates a todo for the current user on an issue.

GitLab

Create a todo on merge request

Manually creates a todo for the current user on a merge request.

GitLab

Create merge request

Creates a new merge request.

GitLab

Create new file in repository

GitLab

Create new issue note

Creates a new note to a single project issue.

GitLab

Create new merge request note

Creates a new note for a single merge request

GitLab

Create new milestone

Creates a new project milestone.

GitLab

Create new snippet note

Creates a new note for a single snippet.

GitLab

Create repository branch

Creates a single project repository branch.

GitLab

Create variable

Creates a new build variable.

GitLab

Delete a merge request

Only for admins and project owners. Soft deletes the merge request.

GitLab

Delete existing file in repository

GitLab

Delete repository branch

Deletes a single project repository branch.

GitLab

Edit issue

Updates an existing project issue. This call is also used to mark an issue as closed.

GitLab

Edit milestone

Updates an existing project milestone.

GitLab

Erase a build

Erases a single build of a project (remove build artifacts and a build trace).

GitLab

Get a list of todos

Returns a list of todos. When no filter is applied, it returns all pending todos for the current user.

GitLab

Get all issues assigned to a single milestone

Retrieves all issues assigned to a single project milestone.

GitLab

Get a single build

Returns a single build of a project.

GitLab

Get a single commit

Returns a specific commit identified by the commit hash or name of a branch or tag.

GitLab

Get a single pipeline

Returns a single pipeline for a given project.

GitLab

Get a single repository tag

Returns a specific repository tag determined by its name.

GitLab

Get a specific deployment

Returns a specific deployment of a project.

GitLab

Get file from repository

Allows you to receive information about file in repository like name, size, content.

GitLab

Get project users

Returns the user's list of a project.

GitLab

Get single issue

Returns a single project issue.

GitLab

Get single issue note

Returns a single note for a specific project issue.

GitLab

Get single merge request

Shows information about a single merge request.

GitLab

Get single merge request commits

Get a list of merge request commits.

GitLab

Get single merge request changes

Shows information about the merge request including its files and changes.

GitLab

Get single merge request note

Returns a single note for a given merge request.

GitLab

Get single milestone

Returns a single project milestone.

GitLab

Get single project

Retrieves a specific project, identified by project ID or NAMESPACE/PROJECT_NAME, which is owned by the authenticated user.

GitLab

Get single repository branch

Returns a single project repository branch.

GitLab

Get single snippet note

Returns a single note for a given snippet.

GitLab

Get the comments of a commit

Returns the comments of a commit in a project.

GitLab

Get the diff of a commit

Returns the diff of a commit in a project.

GitLab

Cherry pick a commit

Cherry picks a commit to a given branch.

GitLab

Keep artifacts

Prevents artifacts from being deleted when expiration is set

GitLab

List all merge request notes

Returns a list of all notes for a single merge request.

GitLab

List all snippet notes

Returns a list of all notes for a single snippet. Snippet notes are comments users can post to a snippet.

GitLab

List issues

Returns all issues created by the authenticated user.

GitLab

List issues that will close on merge

Retrieves all the issues that would be closed by merging the provided merge request.

GitLab

List labels

Returns all labels for a given project.

GitLab

List merge requests

Retrieves all merge requests for a project.

GitLab

List owned projects

Returns a list of projects which are owned by the authenticated user.

GitLab

List project builds

Returns a list of builds in a project.

GitLab

List project deployments

Returns a list of deployments in a project.

GitLab

List project issue notes

Returns a list of all notes for a single issue.

GitLab

List project issues

Returns a list of a project's issues.

GitLab

List project milestones

Returns a list of project milestones.

GitLab

List project pipelines

Retrieves all pipelines for a given project.

GitLab

List project repository tags

Returns a list of repository tags from a project, sorted by name in reverse alphabetical order.

GitLab

List projects

Returns a list of projects of which the authenticated user is a member.

GitLab

List project variables

Returns a list of a project's build variables.

GitLab

List repository branches

Returns a list of repository branches from a project.

GitLab

List repository commits

Returns a list of repository commits in a project.

GitLab

List repository commits

Returns a list of repository commits in a project.

GitLab

List repository contributors

Retrieves repository contributors list.

GitLab

List repository tree

Returns a list of repository files and directories in a project.

GitLab

Mark a todo as done

Marks a single pending todo given by its ID for the current user as done.

GitLab

Modify existing issue note

Modifies an existing note of an issue.

GitLab

Modify existing merge request note

Modifies an existing note of a merge request.

GitLab

Modify existing snippet note

Modifies an existing note of a snippet.

GitLab

New issue

Creates a new project issue.

GitLab

Play a build

Triggers a manual action to start a build

GitLab

Post comment to commit

Adds a comment to a commit.

GitLab

Remove variable

Removes a project's build variable.

GitLab

Retry a build

Retries a single build of a project.

GitLab

Retry failed builds in a pipeline

GitLab

Show variable details

Retrieves the details of a project's specific build variable.

GitLab

Update a release

Updates the release notes of a given release.

GitLab

Update merge request

Updates an existing merge request. You can change the target branch, title, or even close the merge request.

GitLab

Update variable

Updates a project's build variable.

Searches

iÚčto.cz

Bankovní účty: Výpis všech dostupných účtů

Seznam dostupných bankovních účtů.

iÚčto.cz

Dodavatelé: Seznam dodavatelů

Zjednodušený výpis všech dostupných dodavatelů.

iÚčto.cz

EET záznamy: Výpis dostupných záznamů

Seznam dostupných provozoven.

iÚčto.cz

Faktury přijaté: Vypis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů.

iÚčto.cz

Faktury vydané: Vypis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných doklad

iÚčto.cz

Opravné daňové doklady: Vypis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů.

iÚčto.cz

Platby přijaté: Vypis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů.

iÚčto.cz

Platby vydané: Vypis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů.

iÚčto.cz

Pokladny: Seznam pokladen

Vypis všech dostupných pokladen

iÚčto.cz

Seznam provozoven: Výpis dostupných provozoven

Seznam dostupných provozoven.

iÚčto.cz

Seznam středisek: Výpis dostupných středisek

Výpis dostupných středisek

iÚčto.cz

Seznam zakázek: Výpis dostupných zakázek

Výpis dostupných zakázek

iÚčto.cz

Zákazníci:  Seznam zákazníků

Zjednodušený výpis všech dostupných zákazníků.