+are joining forces |Read moreabout the journey ahead!

Webhooks, GitHub, GoSMS Integrations

Webhooks
GitHub
GoSMS
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Webhooks

Custom mailhook INSTANT

Triggers when mailhook receives data.

Webhooks

Custom webhook INSTANT

Triggers when webhook receives data.

GitHub

Watch Comments

Triggers when a new comment is added or an existing comment is modified.

GitHub

Watch Comments INSTANT

Triggers when a new comment is created.

GitHub

Watch Forks

Triggers when a new fork is created.

GitHub

Watch Gists

Triggers when a new gist is added or an existing gist is modified.

GitHub

Watch Issues

Triggers when a new issue is added or an existing issue is modified.

GitHub

Watch Issues for Events INSTANT

Triggers when an issue is assigned, unassigned, labeled, unlabeled, opened, closed or reopened.

GitHub

Watch Milestones

Triggers when a new milestone is added or an existing milestone is modified.

GitHub

Watch Pull Requests

Triggers when a new pull request is added or an existing pull request is modified.

GitHub

Watch Push Actions INSTANT

Triggers when a new push occurs.

GitHub

Watch Releases INSTANT

Triggers when a new release is created.

GitHub

Watch Repositories

Triggers when a new repository is added or an existing repository is modified.

GoSMS

Přijímat doručenky INSTANT

Spustí se v případě, že byl vygenerován report o nových doručenkách. Každých 10 sekund se generuje report o doručených zprávách.

GoSMS

Přijímat odpovědi INSTANT

Spustí se v případě, že byl vygenerován report o odpovědích ke zprávě. Nové odpovědi se kontrolují každých 10 sekund. Jsou-li odpovědi, generuje se report.

Actions

Webhooks

Webhook response

Creates a response to the webhook.

GitHub

Create an Issue

Creates a new issue.

GitHub

Update an Issue

Updates an issue.

GitHub

Search for an Issue

Searches for issues that match your search criteria.

GitHub

Get an Issue

Gets an issue.

GitHub

Add Assignees

Adds assignees to an issue.

GitHub

Remove Assignees

Removes assignees from an issue.

GitHub

Add Labels to an Issue

Adds labels to an issue.

GitHub

Remove a Label from an Issue

Removes a label from an issue.

GitHub

Create a Release

Creates a new release.

GitHub

Update a Release

Updates a release.

GitHub

Delete a Release

Deletes a release.

GitHub

Create a Milestone

Creates a new milestone.

GitHub

Update a Milestone

Updates a milestone.

GitHub

Delete a Milestone

Deletes a milestone.

GitHub

Create or Edit a File

Creates or edits a file.

GitHub

Delete a File

Deletes a file.

GitHub

Get a File

Gets a file.

GitHub

Create a Gist

Creates a new gist.

GitHub

Update a Gist

Updates a gist.

GitHub

Delete a Gist

Deletes a gist.

GitHub

Create a Comment

Creates a new comment.

GitHub

List Comments

Lists comments on an issue.

GoSMS

Načíst detail zprávy

Načte detail zprávy.

GoSMS

Načti detail organizace (kredit, kanály)

Načte detail organizace včetně seznamu kanálů a stavu kreditu.

GoSMS

Odeslat textovou zprávu

Odesílá textovou zprávu přes GoSMS bránu.

GoSMS

Otestovat vytvoření zprávy bez odeslání

Otestuje vytvoření zprávy bez odeslání a vrátí informace o testovací zprávě.

GoSMS

Smazat textovou zprávu

Smaže textovou zprávu.

Iterators

GitHub

Retrieve Files

Retrieves files from a gist one at a time.

Searches

GoSMS

Načíst seznam odpovědí ke zprávě

Načte seznam odpovědí ke zprávě.