FTP, Instagram, Xero, RAYNET CRM, Intercom, Optimy Integrations

FTP
Instagram
Intercom
Optimy
Xero
RAYNET CRM
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

FTP

Watch files

Triggers when a new file is added to a folder being watched.

Watch my account

Triggers when you add a new photo or a video.

Xero

Watch receipts

Triggers when a new receipt is added or an existing receipt is updated.

Xero

Watch invoices

Triggers when a new invoice is added or an existing invoice is updated.

Xero

Watch credit notes

Triggers when a new credit note is added or an existing credit note is updated.

Xero

Watch bank transactions

Triggers when a new transaction is added or an existing transaction is updated.

Xero

Watch bank transfers

Triggers when a new bank transfer is created.

Xero

Watch employees

Triggers when a new employee is added or an existing employee is updated.

Xero

Watch purchase orders

Triggers when a new order is added or an existing order is updated.

Xero

Watch contacts

Triggers when a contact is created or updated.

Xero

Watch payments

Triggers when a payment is created or updated.

RAYNET CRM

Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

RAYNET CRM

Sledovat záznamy INSTANT

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

Intercom

Watch Company INSTANT

Receives notification if company was created.

Intercom

Watch Conversations INSTANT

Receives notifications from conversation object.

Intercom

Watch Leads INSTANT

Receives notification from lead object.

Intercom

Watch Users INSTANT

Receives notifications from user object.

Intercom

Watch User Tags INSTANT

Receives notification from user tag object.

Optimy

Generic event INSTANT

New project, updated project, etc.

Actions

FTP

Delete a file

Permanently removes a file from a selected folder.

FTP

Get a file

FTP

Change permissions

Changes permission settings of a file or a folder.

FTP

List of files/folders in a folder

Gets a list of files/folders in a folder.

FTP

Upload a file

Uploads a file to a selected folder.

Download a media file

Downloads a media file.

Xero

Create a receipt

Creates a new receipt.

Xero

Get a receipt

Returns information about a receipt with a given ID.

Xero

Create an invoice

Creates a new invoice.

Xero

Get an invoice

Returns information about an invoice with a given ID.

Xero

Create a credit note

Creates a new credit note.

Xero

Get a credit note

Returns information about a credit note with a specified ID.

Xero

Create a bank transaction

Creates a new bank transaction.

Xero

Get a bank transaction

Returns information about a transaction with a specified ID.

Xero

Create a bank transfer

Transfers a specified amount from one account to another.

Xero

Create an employee

Creates a new employee.

Xero

Create a purchase order

Creates a new purchase order.

Xero

Get a purchase order

Returns information about a purchase order with a specified ID.

Xero

Create a contact

Creates a new contact.

Xero

Update a contact

Updates a contact by ID.

Xero

Archive a contact

Archives a contact with a given ID.

Xero

Create a contact group

Creates a new contact group.

Xero

Add a contact to a contact group

Adds a contact to a specified contact group.

Xero

Remove a contact from a contact group

Removes a contact from a contact group.

Xero

Delete a contact group

Deletes a contact group with a specified ID.

Xero

Create a history note

Adds a note to a record.

Xero

Create an item

Creates a new item.

Xero

Get a contact

Retrieves contact information by ID.

Xero

Get an account

Returns information about an acccount with a specified ID.

Xero

Get an invoice URL

Retrieves Xero online invoice URL.

Xero

Get an item

Searches for an item by item ID or item code.

Xero

Get a payment

Retrieves information about a payment with a specified ID.

Xero

Get bank statements report

Returns bank statements for a selected bank account.

Xero

Get bank summary

Returns the balances and cash movements for each bank account.

Xero

Get history of changes

Retrieves the changes made to a given object.

Xero

Search for a contact

Searches for a contact by name or email.

Xero

Search for an account

Finds an account by ID, name, or code.

Xero

Search for an invoice

Searches for an invoice

Xero

Search for a tax rate

Finds a tax rate by name.

Xero

Send an invoice via email

The email will be sent to the primary email address of the contact on the invoice. The invoice must be of Type ACCREC and a valid Status for sending (SUMBITTED,AUTHORISED or PAID).

Xero

Update an employee

Updates an employee by ID.

Xero

Update an invoice

Updates an invoice with a given ID.

Xero

Update an item

Updates an item by ID.

Xero

Update a payment

Use this method to apply payments to approved AR and AP invoices or refund AR or AP credit notes.

Xero

Upload a file

Uploads a file to an invoice, receipt, contact or another item.

RAYNET CRM

Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

RAYNET CRM

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

RAYNET CRM

Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

RAYNET CRM

Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

RAYNET CRM

Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

RAYNET CRM

Upravit existující záznam

Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.

RAYNET CRM

Vytvořit nový záznam

Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.

RAYNET CRM

Získat data pro tiskové sestavy

Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.

Intercom

Add to Group Conversation as Admin

Adds a customer to group conversation.

Intercom

Add to Group Conversation as Customer

Adds a customer to group conversation.

Intercom

Admin Initiated Conversation

Sends message or email to admin.

Intercom

Close a Conversation

Closes a conversation with or without reply.

Intercom

Convert a Lead to User

If the User exists, then the Lead will be merged into it, the Lead deleted and the User returned. If the User does not exist, the Lead will be converted to a User, with the User identifiers replacing it's Lead identifiers.

Intercom

Create a Note

Creates a note for a specific user.

Intercom

Create or Update Company

Creates or updates a company using Intercom fields including your custom fields. NOTE: Companies will be only visible in Intercom when there is at least one associated user.

Intercom

Create or Update Tag

Creates or updates a tag. Tag names are case insensitive.

Intercom

Create User or Lead

Creates new user or lead using Intercom fields including your custom fields.

Intercom

Delete Customer from Group Conversation

Deletes a customer from specific conversation.

Intercom

Delete Tag

Deletes a specific tag.

Intercom

Delete User or Lead

Deletes either user or lead.

Intercom

Mark a Conversation as Read

Marks conversation within Intercom as read.

Intercom

Reply to Conversation

Replies to a specific conversation.

Intercom

Reply to Users Last Conversation

Replies to last conversation you had with specific user.

Intercom

Snooze a Conversation

Snoozes a conversation until selected time.

Intercom

Tag or Untag Contacts

Tags or untags users, leads or companies.

Intercom

Unassign Conversation

Assigns a conversation to be unassigned when admin replies to a conversation.

Intercom

Unsnooze a Conversation

Sets conversation back to open.

Intercom

Update User or Lead

Updates an existing user or lead.

Intercom

User or Lead Initiated Conversation

Creates a new user or lead initiated message.

Intercom

View Admin

Views a specific admin.

Intercom

View a Single Conversation

Shows information about a single message from conversation.

Intercom

View Company

Views specific company.

Intercom

View Note

Views specific note for specific user.

Intercom

View Segment

Views specific segment for user or company.

Intercom

View User or Lead

Views either user or lead.

Optimy

Create a project part version

Creates a new version on a given part.

Optimy

Create a project task

Creates a task in a project.

Optimy

Create budget allocation

Create a budget allocation in a project.

Optimy

Create project internal extra field

Creates an internal extra field in a project.

Optimy

Get form

Gets a form.

Optimy

Get project

Retrieves data about a single project

Optimy

Get project answer

Gets the answer of a given project part version for a given project.

Optimy

Get project file (document manager)

Gets the file uploaded in the "document manager" of a project.

Optimy

Get project file (form)

Gets a file uploaded through the form into a project.

Optimy

Get project internal extra field

Gets an internal extra field of a project.

Optimy

Update project status

Updates the status of a project

Optimy

Update project task

Updates the task of a project (eg: to mark it as completed).

Optimy

Update the project leader

Updates (or removes) the leader (user and/or team) of a project.

Optimy

Upload a project file (document manager)

Uploads a file into the "document manager" of the project.

Optimy

Upload a project file (form)

Uploads a file into the form of the project.

Searches

RAYNET CRM

Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

RAYNET CRM

Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.

Intercom

List Admins

Lists all admins on your Intercom.

Intercom

List Companies

Fetches a list of companies. NOTE: Companies will be only visible in Intercom when there is at least one associated user.

Intercom

List Company Users

Lists users belonging to the company.

Intercom

List Conversations

Lists all conversations on your Intercom.

Intercom

List Notes

Lists notes for users.

Intercom

List Segments

Lists all segments on your Intercom.

Intercom

List Tags

List all tags on your Intercom.

Intercom

List Users or Leads

List either users or leads.

Optimy

List project answers

Lists the answers of a given project part version of a given project.

Optimy

List project files (document manager)

Lists files uploaded in the “document manager" of the project.

Optimy

List project files (form)

Lists files uploaded through the form into a project.

Optimy

List project internal extra fields

Lists internal extra fields of a project.

Optimy

List project part versions

Lists all part versions of a project.

Optimy

List projects

Lists all projects. Optionally filters by form, form part, project owner, project status.

Optimy

List project statuses

Lists all available project statuses

Optimy

List project tasks

Lists all tasks of a project.