ABRA FlexiBee, RSS, Teachable Integrations

ABRA FlexiBee
RSS
Teachable
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

ABRA FlexiBee

Sledovat změny v evidenci

Spustí se, pokud bude ve zvolené evidenci vytvořen nebo upraven záznam.

ABRA FlexiBee

Sledovat změny v evidenci (webhook) INSTANT

Spustí se, pokud dojde ve zvolené evidenci ke zvoleným změnám.

RSS

Watch RSS feed items

Triggers when a new RSS feed item is posted.

Teachable

Watch Canceled Subscriptions INSTANT

Triggers when a subscription is canceled from a student.

Teachable

Watch Comments INSTANT

Triggers when a comment is created.

Teachable

Watch Completed Enrollments INSTANT

Triggers when a user completes an enrollment.

Teachable

Watch Completed Lectures INSTANT

Triggers when a lecture is completed.

Teachable

Watch Enrollments INSTANT

Triggers when an enrollment is created.

Teachable

Watch Marketing Emails Subscriptions INSTANT

Triggers when a user subscribes or unsubscribes from marketing emails.

Teachable

Watch New Users INSTANT

Triggers when a new user joins your school.

Teachable

Watch Refunded Transactions INSTANT

Triggers when a transaction is refunded.

Teachable

Watch Sales INSTANT

Triggers when a sale is created.

Teachable

Watch Transactions INSTANT

Triggers when a transaction is created.

Teachable

Watch Updated Users INSTANT

Triggers when an existing user is updated.

Actions

ABRA FlexiBee

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu ve zvolené evidenci dle zadaného identifikátoru.

ABRA FlexiBee

Nahrát přílohu

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

ABRA FlexiBee

Odemknout záznam

Odemkne konkrétní záznam ve zvolené evidenci.

ABRA FlexiBee

Přidat štítky

Přidá štítek ke zvolenému záznamu.

ABRA FlexiBee

Přidat záznam

Přidá nový záznam do zvolené evidence.

ABRA FlexiBee

Smazat záznam

Smaže konkrétní záznam ve zvolené evidenci.

ABRA FlexiBee

Storno záznamu

Stornuje konkrétní záznam ve zvolené evidenci. Lze použít pouze pro doklady.

ABRA FlexiBee

Upravit/vytvořit záznam

Upraví konkrétní záznam ve zvolené evidenci. Pokud záznam neexistuje, vytvoří ho.

ABRA FlexiBee

Upravit záznam

Upraví konkrétní záznam ve zvolené evidenci.

ABRA FlexiBee

Zamknout záznam

Uzamkne konkrétní záznam ve zvolené evidenci.

RSS

Retrieve RSS feed items

Retrieves RSS feed items from a specified URL.

Searches

ABRA FlexiBee

Hledat v evidenci

Načte záznamy ze zvolené evidence odpovídající zadaným kritériím.

ABRA FlexiBee

Načíst přílohy

Načte seznam všech příloh u zvoleného záznamu.