Fio Banka, Trello, RAYNET CRM, NeoGate, Superfaktura, GitLab Integrations

Fio Banka
GitLab
NeoGate
Superfaktura
Trello
RAYNET CRM
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Fio Banka

Watch account transactions

Triggers when a new account transaction occurs.

Trello

Watch activities INSTANT

Triggers when a new activity occurs.

Trello

Watch activities

Triggers when a new activity occurs.

Trello

Watch attachments

Triggers when a new attachment is added to a card.

Trello

Watch boards

Triggers when a new board is added.

Trello

Watch cards

Triggers when a new card is added.

Trello

Watch comments

Triggers when a new comment is added.

Trello

Watch notifications

Triggers when you have a new notification.

RAYNET CRM

Sledovat záznamy INSTANT

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

RAYNET CRM

Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

Superfaktura

Sledovat vydané faktury

Spustí scénář když dojde k vydání nové faktury.

GitLab

Watch build status INSTANT

Triggers on status change of a build.

GitLab

Watch commit/MR/issue/snippet comments INSTANT

Triggers when a new comment is made on commits, merge requests, issues, and code snippets.

GitLab

Watch commits (pushes) INSTANT

Triggers when you push to the repository except when pushing tags.

GitLab

Watch issue comment INSTANT

Triggers when a new comment is made on an issue.

GitLab

Watch issues INSTANT

Triggers when a new issue is created or an existing issue was updated/closed/reopened.

GitLab

Watch merge request INSTANT

Triggers when a new merge request is created, an existing merge request was updated/merged/closed or a commit is added in the source branch.

GitLab

Watch merge request comments INSTANT

Triggers when a new comment is made on a merge request.

GitLab

Watch pipeline status INSTANT

Triggers on status change of a pipeline.

GitLab

Watch projects

Triggers when a new project is added of which the authenticated user is a member.

GitLab

Watch repository branches

Triggers when a new branch is added to a repository.

GitLab

Watch repository tags INSTANT

Triggers when you create (or delete) tags to the repository.

GitLab

Watch snippet comments INSTANT

Triggers when a new comment is made on a snippet.

GitLab

Watch todos

Triggers when a new todo is added. When no filter is applied, the trigger is run when a new pending todo is added.

GitLab

Watch wiki page INSTANT

Triggers when a wiki page is created or edited.

Transformers

Fio Banka

Email parser

Processes a Fio banka email about transactions on your account. The output data can then be further processed in Integromat.

Actions

Fio Banka

Get a report

Gets a report for a specified period. The report can then be further processed in Integromat.

Fio Banka

Get a report file

Gets a report for a specified period in a requested file format.

Trello

Create a card

Creates a new card.

Trello

Edit a card

Edits an existing card.

Trello

Archive a card

Archives a card.

Trello

Unarchive a card

Unarchives a card/sends a card back to a board.

Trello

Search for cards

Returns cards matching the search query.

Trello

Get a card

Retrieves a card by ID.

Trello

Move a card

Moves a card to an existing list or board.

Trello

Create a checklist

Creates a checklist on a given card.

Trello

Create a checklist item

Creates a checklist item.

Trello

Add an attachment

Adds an attachment to a card.

Trello

Add a member to a card

Adds a selected member to a card.

Trello

Remove a member from a card

Removes a selected member from a card.

Trello

Create a list

Creates a new list.

Trello

Edit a list

Edits an existing list.

Trello

Archive a list

Archives a list.

Trello

Get board lists

Retrieves all lists from a given board.

Trello

Get a list

Retrieves a list by ID.

Trello

Create a board

Creates a new board.

Trello

Edit a board

Edits an existing board.

Trello

Archive a board

Archives a board.

Trello

Search for boards

Returns boards matching the search query.

Trello

Assign a member to a board

Assigns a specific member to a board.

Trello

Unassign a member from a board

Unassigns a specific member from a board.

Trello

Create a comment

Creates a comment on a specified card.

Trello

Edit a comment

Edits an existing comment.

Trello

Delete a comment

Deletes a comment.

Trello

List comments

Retrieves a list of comments for a card.

Trello

Create a label

Creates a new label.

Trello

Edit a label

Edits an existing label.

Trello

Delete a label

Deletes a label.

Trello

Add a label to a card

Adds an existing label to a card.

Trello

Remove a label from a card

Removes a label from a card.

Trello

Retrieve labels

Retrieves all labels from a board.

Trello

Delete an attachment

Deletes an attachment from a card.

RAYNET CRM

Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

RAYNET CRM

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

RAYNET CRM

Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

RAYNET CRM

Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

RAYNET CRM

Upravit existující záznam

Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.

RAYNET CRM

Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

RAYNET CRM

Získat data pro tiskové sestavy

Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.

RAYNET CRM

Vytvořit nový záznam

Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.

NeoGate

Poslat zprávu

Pošle textovou zprávu.

NeoGate

Vypsat kredit

Vyvoláním této akce zjistíte aktuální výši zbývajícího kreditu na portálu SMSbrána.

Superfaktura

Načíst vydanou fakturu

Načte detail vydané faktury.

Superfaktura

Odeslat vydanou fakturu emailem

Odešle vybranou vydanou fakturu přes email odběrateli.

Superfaktura

Přidat úhradu

Přidá k vydané faktuře úhradu.

Superfaktura

Vytvořit vydanou fakturu

Vytvoří vydanou fakturu.

Superfaktura

Získat PDF

Vrátí PDF zvolené faktury.

GitLab

Accept merge request

Merges changes submitted with merge request.

GitLab

Cancel a build

Cancels a single build of a project.

GitLab

Cancel a pipeline's builds

GitLab

Cancel merge when pipeline succeeds

Cancels merge request when pipeline succeeds.

GitLab

Create a new label

Creates a new label for the given repository with the given name and color.

GitLab

Create a new pipeline

Creates a new pipelines for a given project.

GitLab

Create a new release

Adds release notes to the existing git tag.

GitLab

Create a new tag

Creates a new tag in the repository that points to the supplied ref.

GitLab

Create a todo

Manually creates a todo for the current user on an issue.

GitLab

Create a todo on merge request

Manually creates a todo for the current user on a merge request.

GitLab

Create merge request

Creates a new merge request.

GitLab

Create new file in repository

GitLab

Create new issue note

Creates a new note to a single project issue.

GitLab

Create new merge request note

Creates a new note for a single merge request

GitLab

Create new milestone

Creates a new project milestone.

GitLab

Create new snippet note

Creates a new note for a single snippet.

GitLab

Create repository branch

Creates a single project repository branch.

GitLab

Create variable

Creates a new build variable.

GitLab

Delete a merge request

Only for admins and project owners. Soft deletes the merge request.

GitLab

Delete existing file in repository

GitLab

Delete repository branch

Deletes a single project repository branch.

GitLab

Edit issue

Updates an existing project issue. This call is also used to mark an issue as closed.

GitLab

Edit milestone

Updates an existing project milestone.

GitLab

Erase a build

Erases a single build of a project (remove build artifacts and a build trace).

GitLab

Get a list of todos

Returns a list of todos. When no filter is applied, it returns all pending todos for the current user.

GitLab

Get all issues assigned to a single milestone

Retrieves all issues assigned to a single project milestone.

GitLab

Get a single build

Returns a single build of a project.

GitLab

Get a single commit

Returns a specific commit identified by the commit hash or name of a branch or tag.

GitLab

Get a single pipeline

Returns a single pipeline for a given project.

GitLab

Get a single repository tag

Returns a specific repository tag determined by its name.

GitLab

Get a specific deployment

Returns a specific deployment of a project.

GitLab

Get file from repository

Allows you to receive information about file in repository like name, size, content.

GitLab

Get project users

Returns the user's list of a project.

GitLab

Get single issue

Returns a single project issue.

GitLab

Get single issue note

Returns a single note for a specific project issue.

GitLab

Get single merge request

Shows information about a single merge request.

GitLab

Get single merge request commits

Get a list of merge request commits.

GitLab

Get single merge request changes

Shows information about the merge request including its files and changes.

GitLab

Get single merge request note

Returns a single note for a given merge request.

GitLab

Get single milestone

Returns a single project milestone.

GitLab

Get single project

Retrieves a specific project, identified by project ID or NAMESPACE/PROJECT_NAME, which is owned by the authenticated user.

GitLab

Get single repository branch

Returns a single project repository branch.

GitLab

Get single snippet note

Returns a single note for a given snippet.

GitLab

Get the comments of a commit

Returns the comments of a commit in a project.

GitLab

Get the diff of a commit

Returns the diff of a commit in a project.

GitLab

Cherry pick a commit

Cherry picks a commit to a given branch.

GitLab

Keep artifacts

Prevents artifacts from being deleted when expiration is set

GitLab

List all merge request notes

Returns a list of all notes for a single merge request.

GitLab

List all snippet notes

Returns a list of all notes for a single snippet. Snippet notes are comments users can post to a snippet.

GitLab

List issues

Returns all issues created by the authenticated user.

GitLab

List issues that will close on merge

Retrieves all the issues that would be closed by merging the provided merge request.

GitLab

List labels

Returns all labels for a given project.

GitLab

List merge requests

Retrieves all merge requests for a project.

GitLab

List owned projects

Returns a list of projects which are owned by the authenticated user.

GitLab

List project builds

Returns a list of builds in a project.

GitLab

List project deployments

Returns a list of deployments in a project.

GitLab

List project issue notes

Returns a list of all notes for a single issue.

GitLab

List project issues

Returns a list of a project's issues.

GitLab

List project milestones

Returns a list of project milestones.

GitLab

List project pipelines

Retrieves all pipelines for a given project.

GitLab

List project repository tags

Returns a list of repository tags from a project, sorted by name in reverse alphabetical order.

GitLab

List projects

Returns a list of projects of which the authenticated user is a member.

GitLab

List project variables

Returns a list of a project's build variables.

GitLab

List repository branches

Returns a list of repository branches from a project.

GitLab

List repository commits

Returns a list of repository commits in a project.

GitLab

List repository commits

Returns a list of repository commits in a project.

GitLab

List repository contributors

Retrieves repository contributors list.

GitLab

List repository tree

Returns a list of repository files and directories in a project.

GitLab

Mark a todo as done

Marks a single pending todo given by its ID for the current user as done.

GitLab

Modify existing issue note

Modifies an existing note of an issue.

GitLab

Modify existing merge request note

Modifies an existing note of a merge request.

GitLab

Modify existing snippet note

Modifies an existing note of a snippet.

GitLab

New issue

Creates a new project issue.

GitLab

Play a build

Triggers a manual action to start a build

GitLab

Post comment to commit

Adds a comment to a commit.

GitLab

Remove variable

Removes a project's build variable.

GitLab

Retry a build

Retries a single build of a project.

GitLab

Retry failed builds in a pipeline

GitLab

Show variable details

Retrieves the details of a project's specific build variable.

GitLab

Update a release

Updates the release notes of a given release.

GitLab

Update merge request

Updates an existing merge request. You can change the target branch, title, or even close the merge request.

GitLab

Update variable

Updates a project's build variable.

Searches

RAYNET CRM

Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

RAYNET CRM

Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.

Superfaktura

Načíst seznam kontaktů

Načte seznam kontaktů z adresáře.

Superfaktura

Načíst seznam vydaných faktur

Vrátí seznam vydaných faktur.

Superfaktura

Vyhledat vydané faktury

Vrátí seznam vydaných faktur, které splňují zadaná kritéria.