+are joining forces |Read moreabout the journey ahead!

Facebook, SilFer Bots, RAYNET CRM Integrations

Facebook
RAYNET CRM
SilFer Bots
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Watch Photos

Triggers when a new photo is added.

Watch Posts

Triggers when a new post is added.

Watch Videos

Triggers when a new video is added.

SilFer Bots

Watch Cart Abandoned INSTANT

Triggers when a cart is abandoned

SilFer Bots

Watch Live Chat Disabled INSTANT

Triggers when live chat is disabled with a user. Be aware that it will not be triggered if the live chat is already disabled for the user.

SilFer Bots

Watch Live Chat Enabled INSTANT

Triggers when live chat is enabled with a user. Be aware that it will not be triggered if the live chat is already enabled for the user.

SilFer Bots

Watch New Order INSTANT

Triggers when a user places a new order.

SilFer Bots

Watch New or Updated Custom Field INSTANT

Triggers when custom is set or changed. Please be aware that it will not be triggered if the new value is equal to the old value.

SilFer Bots

Watch New Tagged User INSTANT

Triggers when a tag is applied to the user. Please be aware that it will not be triggered if the user already has the tag.

SilFer Bots

Watch New “Trigger Integromat” Event INSTANT

Triggers when the user reaches the “Trigger Integromat” action in your bot.

SilFer Bots

Watch New User INSTANT

Triggers when a new user uses your bot. Be aware that it will not be triggered if the user deletes the conversation and start again.

SilFer Bots

Watch Order Concluded INSTANT

Triggers when you change the status of the order to "Concluded".

SilFer Bots

Watch Tag Removed From User INSTANT

Triggers when a tag is removed from the user. Be aware that it will not be triggered if the user doesn't have the tag.

SilFer Bots

Watch User Added to Sequence INSTANT

Triggers when the user is added to a sequence. Be aware that it will not be triggered if the user already has added to the sequence.

SilFer Bots

Watch User Removed From Sequence INSTANT

Triggers when a user is removed from a sequence. Be aware that it will not be triggered if the user already has removed from the sequence.

RAYNET CRM

Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

RAYNET CRM

Sledovat záznamy INSTANT

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

Actions

Get a Post

Returns details about a post specified by its ID.

Get Post Reactions

Returns number of reactions for a post specified by its ID.

SilFer Bots

Add Tag to User

Adds a tag to a user.

SilFer Bots

Clear User Custom Field

Clears a user custom field.

SilFer Bots

Create New Contact

Creates a new SMS contact.

SilFer Bots

Find User by ID

Gets single user by ID

SilFer Bots

Mark Order as Paid

Marks order as paid.

SilFer Bots

Remove Tag from User

Removes a tag from user

SilFer Bots

Send Flow to User

Sends a flow to a user.

SilFer Bots

Send Text Message to User

Sends a text message to the user

SilFer Bots

Set Custom Field

Sets a user custom field

RAYNET CRM

Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

RAYNET CRM

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

RAYNET CRM

Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

RAYNET CRM

Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

RAYNET CRM

Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

RAYNET CRM

Upravit existující záznam

Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.

RAYNET CRM

Vytvořit nový záznam

Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.

RAYNET CRM

Získat data pro tiskové sestavy

Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.

Searches

List Pages

Returns user pages.

List Photos

Returns user photos.

List Posts

Returns user posts.

List Videos

Returns user videos.

RAYNET CRM

Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

RAYNET CRM

Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.