Facebook, RAYNET CRM, Google Calendar, Harvest Integrations

Facebook
Google Calendar
Harvest
RAYNET CRM
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Watch Photos

Triggers when a new photo is added.

Watch Posts

Triggers when a new post is added.

Watch Videos

Triggers when a new video is added.

RAYNET CRM

Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

RAYNET CRM

Sledovat záznamy INSTANT

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

Google Calendar

Watch events

Triggers when an event is created, updated or deleted in a selected calendar.

Google Calendar

Watch events INSTANT

Processes events where the filled specific email address is guest.

Harvest

Watch clients

Triggers when a new client is created.

Harvest

Watch contacts

Triggers when a new contact is created.

Harvest

Watch invoices

Triggers when a new invoice is created.

Harvest

Watch projects

Triggers when a new project is created.

Harvest

Watch tasks

Triggers when a new task is created.

Harvest

Watch time entries

Triggers when a new time entry is created.

Harvest

Watch users

Triggers when a new user is created.

Actions

Get a Post

Returns details about a post specified by its ID.

Get Post Reactions

Returns number of reactions for a post specified by its ID.

RAYNET CRM

Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

RAYNET CRM

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

RAYNET CRM

Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

RAYNET CRM

Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

RAYNET CRM

Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

RAYNET CRM

Upravit existující záznam

Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.

RAYNET CRM

Vytvořit nový záznam

Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.

RAYNET CRM

Získat data pro tiskové sestavy

Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.

Google Calendar

Create an event

Creates a new event.

Google Calendar

Update an event

Updates a specific event (e.g. changes the time of an event).

Google Calendar

Delete an event

Permanently removes an event.

Google Calendar

Get events

Gets events for a specific time period.

Google Calendar

Create a calendar

Creates a new calendar.

Harvest

Create a client

Creates a new client.

Harvest

Create a contact

Creates a new contact.

Harvest

Create a project

Creates a new project.

Harvest

Create a task

Creates a new task.

Harvest

Create a time entry

Creates a new time entry.

Harvest

Create a user

Creates a new user.

Harvest

Delete a client

Deletes an existing client.

Harvest

Delete a contact

Deletes an existing contact.

Harvest

Delete a project

Deletes a project.

Harvest

Delete a task

Deletes an existing task.

Harvest

Delete a time entry

Deletes an existing time entry.

Harvest

Delete a user

Deletes an existing user.

Harvest

Edit a client

Edits an existing client.

Harvest

Edit a contact

Edits an existing contact.

Harvest

Edit a project

Edits an existing project.

Harvest

Edit a task

Edits an existing task.

Harvest

Edit a time entry

Edits an existing time entry.

Harvest

Edit a user

Edits an existing user.

Harvest

Get clients

Gets all clients.

Harvest

Get projects

Gets all projects.

Harvest

Get time report

Gets time entries for a given timeframe.

Iterators

Google Calendar

Iterate attachments

Allows to process event attachments one at a time.

Google Calendar

Iterate attendees

Allows to process attendees one at a time.

Searches

List Pages

Returns user pages.

List Photos

Returns user photos.

List Posts

Returns user posts.

List Videos

Returns user videos.

RAYNET CRM

Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

RAYNET CRM

Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.

Integrate Facebook, RAYNET CRM, Google Calendar, Harvest with these services