Teamwork Projects, Trello, RAYNET CRM, Google Maps, EET, Pipedrive CRM Integrations

EET
Google Maps
Pipedrive CRM
Teamwork Projects
Trello
RAYNET CRM
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Teamwork Projects

New event INSTANT

Triggers when a new event occurs (for example, when a new task is added or completed).

Teamwork Projects

Watch companies

Triggers when a new company is added.

Teamwork Projects

Watch files

Triggers when a new file is uploaded.

Teamwork Projects

Watch milestones

Triggers when a new milestone is added.

Teamwork Projects

Watch people

Triggers when a new person (user or contact) is added.

Teamwork Projects

Watch projects

Triggers when a new project is created.

Teamwork Projects

Watch task lists

Triggers when a new task list is added.

Teamwork Projects

Watch tasks

Triggers when a new task is added.

Teamwork Projects

Watch time entries

Triggers when a new time entry is added.

Trello

Watch activities INSTANT

Triggers when a new activity occurs.

Trello

Watch activities

Triggers when a new activity occurs.

Trello

Watch attachments

Triggers when a new attachment is added to a card.

Trello

Watch boards

Triggers when a new board is added.

Trello

Watch cards

Triggers when a new card is added.

Trello

Watch comments

Triggers when a new comment is added.

Trello

Watch notifications

Triggers when you have a new notification.

RAYNET CRM

Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

RAYNET CRM

Sledovat záznamy INSTANT

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

Pipedrive CRM

Watch objects

Triggers when a new object is created or updated (supported object types: deals, organizations, persons, products, activities and notes).

Pipedrive CRM

Watch objects (webhook) INSTANT

Triggers when a new object is created or updated (supported object types: deals, organizations, persons, products, activities and notes).

Transformers

Google Maps

Convert an address into geographic coordinates

Google Maps

Convert geographic coordinates into an address

Google Maps

Receive elevation from coordinates

Google Maps

Receive time zone information

Actions

Teamwork Projects

Add a person to a project

Adds a selected person to a project.

Teamwork Projects

Complete a task

Markes the specified task as complete.

Teamwork Projects

Create a calendar event

Creates a new calendar event.

Teamwork Projects

Create a company

Creates a new company.

Teamwork Projects

Create a link

Adds a new link to a selected project.

Teamwork Projects

Create a milestone

Creates a new milestone.

Teamwork Projects

Create a person

Creates a new person.

Teamwork Projects

Create a project

Creates a new project.

Teamwork Projects

Create a subtask

Adds a new subtask to a selected task.

Teamwork Projects

Create a task

Adds a new task to a specified task list.

Teamwork Projects

Create a task list

Creates a new task list in a specified project.

Teamwork Projects

Create a time entry

Adds a new time entry to a given project or task.

Teamwork Projects

Delete a calendar event

Deletes a calendar event.

Teamwork Projects

Delete a company

Deletes a company with a given ID.

Teamwork Projects

Delete a file

Deletes a file with a given ID.

Teamwork Projects

Delete a link

Deletes the link specified by link ID.

Teamwork Projects

Delete a milestone

Deletes a milestone with a given ID.

Teamwork Projects

Delete a person

Deletes a person with a given ID.

Teamwork Projects

Delete a project

Deletes a project with a given ID.

Teamwork Projects

Delete a task

Deletes a task with a given ID.

Teamwork Projects

Delete a task list

Deletes a task with a given ID.

Teamwork Projects

Download a file

Downloads a file with a given ID.

Teamwork Projects

Get a company

Retrieves information about a company with a given ID.

Teamwork Projects

Get a milestone

Retrieves information about a milestone with a given ID.

Teamwork Projects

Get a person

Retrieves information about a person with a given ID.

Teamwork Projects

Get a project

Retrieve information about a project with a given ID.

Teamwork Projects

Get a task

Retrieves information about a task with a given ID.

Teamwork Projects

Get a task list

Retrieves information about a task list with a given ID.

Teamwork Projects

Get a time entry

Returns a time entry by ID.

Teamwork Projects

Remove a person from a project

Removes a selected person from a project.

Teamwork Projects

Set project owner

Sets s selected person as a project owner.

Teamwork Projects

Update a person

Updates a person with a given ID.

Teamwork Projects

Update a project

Updates a project with a given ID.

Teamwork Projects

Update a task

Modifies information about a task with a specified ID.

Teamwork Projects

Upload a file

Uploads a file into a specific project.

Trello

Create a card

Creates a new card.

Trello

Edit a card

Edits an existing card.

Trello

Archive a card

Archives a card.

Trello

Unarchive a card

Unarchives a card/sends a card back to a board.

Trello

Search for cards

Returns cards matching the search query.

Trello

Get a card

Retrieves a card by ID.

Trello

Move a card

Moves a card to an existing list or board.

Trello

Create a checklist

Creates a checklist on a given card.

Trello

Create a checklist item

Creates a checklist item.

Trello

Add an attachment

Adds an attachment to a card.

Trello

Add a member to a card

Adds a selected member to a card.

Trello

Remove a member from a card

Removes a selected member from a card.

Trello

Create a list

Creates a new list.

Trello

Edit a list

Edits an existing list.

Trello

Archive a list

Archives a list.

Trello

Get board lists

Retrieves all lists from a given board.

Trello

Get a list

Retrieves a list by ID.

Trello

Create a board

Creates a new board.

Trello

Edit a board

Edits an existing board.

Trello

Archive a board

Archives a board.

Trello

Search for boards

Returns boards matching the search query.

Trello

Assign a member to a board

Assigns a specific member to a board.

Trello

Unassign a member from a board

Unassigns a specific member from a board.

Trello

Create a comment

Creates a comment on a specified card.

Trello

Edit a comment

Edits an existing comment.

Trello

Delete a comment

Deletes a comment.

Trello

List comments

Retrieves a list of comments for a card.

Trello

Create a label

Creates a new label.

Trello

Edit a label

Edits an existing label.

Trello

Delete a label

Deletes a label.

Trello

Add a label to a card

Adds an existing label to a card.

Trello

Remove a label from a card

Removes a label from a card.

Trello

Retrieve labels

Retrieves all labels from a board.

Trello

Delete an attachment

Deletes an attachment from a card.

RAYNET CRM

Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

RAYNET CRM

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

RAYNET CRM

Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

RAYNET CRM

Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

RAYNET CRM

Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

RAYNET CRM

Upravit existující záznam

Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.

RAYNET CRM

Vytvořit nový záznam

Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.

RAYNET CRM

Získat data pro tiskové sestavy

Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.

Google Maps

Get directions

EET

Create a Taxpayer's Signature Code (PKP)

Generates a Taxpayer's Signature Code (PKP) from selected data items (for offline regime).

EET

Send a registered sale data message

Sends a registered sale data messages to EET and returns a Fiscal identitication code (FIK).

Pipedrive CRM

Add a follower to an object

Add follower to an object of selected type (deals, organizations, persons, products, users)

Pipedrive CRM

Add deal participant

Adds a participant to the specified deal.

Pipedrive CRM

Add deal product

Adds a product to the specified deal.

Pipedrive CRM

Add file

Lets you upload a file, and associate it with a Deal, a Person, an Organization, an Activity or a Product.

Pipedrive CRM

Create/Update object

Creates a new object of a selected type (deal, organization, person, product, activity or note) if ID is not filled, otherwise updates the object by ID.

Pipedrive CRM

Delete a follower from an object

Delete a follower from an object of selected type (deals, organizations, persons, products, users)

Pipedrive CRM

Delete mail thread

Marks mail thread as deleted.

Pipedrive CRM

Delete object

Deletes an existing object by its ID and type ( deal, organization, person, product, activity or note).

Pipedrive CRM

Get activities for user

Get all activities assigned to a particular user

Pipedrive CRM

Get all mail messages of mail thread

Get mail messages inside specified mail thread.

Pipedrive CRM

Get all objects

Retrieves all objects of a selected type

Pipedrive CRM

Get deal activities

Retrieves activities that are linked to the specified deal

Pipedrive CRM

Get deal notes

Retrieves notes that are linked to the specified deal

Pipedrive CRM

Get deal persons

Retrieves persons that are linked to the specified deal, regardless of whether the person is the primary contact of the deal, or added as a participant

Pipedrive CRM

Get deal products

Retrieves product information that is linked to the specified deal

Pipedrive CRM

Get followers of a person

Retrieves a list of followers of a person

Pipedrive CRM

Get mail threads

Returns mail threads in specified folder ordered by most recent message within.

Pipedrive CRM

Get object's followers

List followers of an object of selected type (deals, organizations, persons, products, users)

Pipedrive CRM

Get one mail message

Returns data about specific mail message.

Pipedrive CRM

Get one mail thread

Returns specific mail thread.

Pipedrive CRM

Get pipeline deals

Retrieves all deals that belong to a pipeline

Pipedrive CRM

Get pipelines

Retrieves all pipelines

Pipedrive CRM

Get stage deals

Retrieves all deals that belong to a stage

Pipedrive CRM

Get stages

Retrieves stages that belong to a pipeline, or all stages

Pipedrive CRM

List files attached to a deal

Lists files associated with a deal.

Pipedrive CRM

Retrieve object

Retrieves an object by its ID and type ( deal, organization, person, product, activity or note).

Pipedrive CRM

Retrieve user

Retrieves a user by its ID

Pipedrive CRM

Search objects

Retrieves objects of selected type that match specified criteria.

Pipedrive CRM

Search objects (SearchResults API)

Performs a search across the account via SearchResults API.

Pipedrive CRM

Update mail thread details

Updates the properties of a mail thread.

Pipedrive CRM

Update object

Updates an existing object by it's ID and type ( deal, organization, person, product, activity or note).

Iterators

Google Maps

Iterate steps

Can process navigation steps one at a time.

Searches

RAYNET CRM

Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

RAYNET CRM

Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.