CraftQL, GoSMS, Google Forms, Botsify, Salesforce Integrations

Botsify
CraftQL
Google Forms
Salesforce
GoSMS
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

GoSMS

Přijímat doručenky INSTANT

Spustí se v případě, že byl vygenerován report o nových doručenkách. Každých 10 sekund se generuje report o doručených zprávách.

GoSMS

Přijímat odpovědi INSTANT

Spustí se v případě, že byl vygenerován report o odpovědích ke zprávě. Nové odpovědi se kontrolují každých 10 sekund. Jsou-li odpovědi, generuje se report.

Google Forms

Watch responses

Triggers when a new response row is added to a selected worksheet.

Botsify

Botsify Human Help

Triggers when a person talking to Bot needs Human Help

Botsify

Watch Form Submissions

Triggers when a user submits form.

Botsify

Watch New Leads

Triggers when any website bot collects a lead from a user.

Botsify

Watch New Subscribers from Facebook

Triggers when a new user starts talking to your Facebook bot.

Salesforce

Watch records in an object

Triggers when a record in an object is created or updated.

Actions

CraftQL

Mutate

Executes a mutation query

CraftQL

Simple

Executes a simple query

GoSMS

Načíst detail zprávy

Načte detail zprávy.

GoSMS

Načti detail organizace (kredit, kanály)

Načte detail organizace včetně seznamu kanálů a stavu kreditu.

GoSMS

Odeslat textovou zprávu

Odesílá textovou zprávu přes GoSMS bránu.

GoSMS

Otestovat vytvoření zprávy bez odeslání

Otestuje vytvoření zprávy bez odeslání a vrátí informace o testovací zprávě.

GoSMS

Smazat textovou zprávu

Smaže textovou zprávu.

Google Forms

Add a response

Google Forms

Delete a response

Google Forms

Select responses

Returns response rows that match the criteria specified on a selected worksheet.

Google Forms

Update a response

Botsify

Add / Update User Attribute

Use this to create or update bot users attributes

Botsify

Create Story

Creates a new story.

Salesforce

Create a non-responsible record in an object

Creates a new non-responsible record in an object.

Salesforce

Create a responsible record in an object

Creates a new responsible record in an object.

Salesforce

Update a record in an object

Edits an already-existing record in an object.

Salesforce

Delete a record in an object

Deletes an existing record in an object.

Salesforce

Get records in an object

Retrieves all records in an object or a record in an object by the given ID or criteria.

Salesforce

Search for records in an object

Searches for records in an object that matches the specified search query.

Salesforce

Make an API Call

Performs an arbitrary authorized API call.

Searches

CraftQL

Query

Executes a graphQL query against CraftCMS

GoSMS

Načíst seznam odpovědí ke zprávě

Načte seznam odpovědí ke zprávě.

Integrate CraftQL, GoSMS, Google Forms, Botsify, Salesforce with these services