Google Photos, Xero, Blogger, Facebook, iDoklad Integrations

Blogger
Facebook
iDoklad
Google Photos
Xero
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Google Photos

Watch photos and videos

Triggers when a photo or a video is updated or added to a selected album.

Xero

Watch receipts

Triggers when a new receipt is added or an existing receipt is updated.

Xero

Watch invoices

Triggers when a new invoice is added or an existing invoice is updated.

Xero

Watch credit notes

Triggers when a new credit note is added or an existing credit note is updated.

Xero

Watch bank transactions

Triggers when a new transaction is added or an existing transaction is updated.

Xero

Watch bank transfers

Triggers when a new bank transfer is created.

Xero

Watch employees

Triggers when a new employee is added or an existing employee is updated.

Xero

Watch purchase orders

Triggers when a new order is added or an existing order is updated.

Xero

Watch contacts

Triggers when a contact is created or updated.

Xero

Watch payments

Triggers when a payment is created or updated.

Blogger

Watch posts

Triggers when a new post is added or an existing post is updated.

Watch Photos

Triggers when a new photo is added.

Watch Posts

Triggers when a new post is added.

Watch Videos

Triggers when a new video is added.

iDoklad

Sledovat faktury

Spustí se, když je vložen nový doklad (faktura přijatá, vydaná nebo zálohová).

iDoklad

Sledovat položky ceníku

Spustí se, pokud je vložena nová položka ceníku do seznamu.

iDoklad

Sledovat úhrady

Spustí se, pokud je do systému vložena nová úhrada.

Actions

Google Photos

Upload a photo or a video

Uploads a photo or a video to a selected album.

Xero

Create a receipt

Creates a new receipt.

Xero

Get a receipt

Returns information about a receipt with a given ID.

Xero

Create an invoice

Creates a new invoice.

Xero

Get an invoice

Returns information about an invoice with a given ID.

Xero

Create a credit note

Creates a new credit note.

Xero

Get a credit note

Returns information about a credit note with a specified ID.

Xero

Create a bank transaction

Creates a new bank transaction.

Xero

Get a bank transaction

Returns information about a transaction with a specified ID.

Xero

Create a bank transfer

Transfers a specified amount from one account to another.

Xero

Create an employee

Creates a new employee.

Xero

Create a purchase order

Creates a new purchase order.

Xero

Get a purchase order

Returns information about a purchase order with a specified ID.

Xero

Create a contact

Creates a new contact.

Xero

Update a contact

Updates a contact by ID.

Xero

Archive a contact

Archives a contact with a given ID.

Xero

Create a contact group

Creates a new contact group.

Xero

Add a contact to a contact group

Adds a contact to a specified contact group.

Xero

Remove a contact from a contact group

Removes a contact from a contact group.

Xero

Delete a contact group

Deletes a contact group with a specified ID.

Xero

Create a history note

Adds a note to a record.

Xero

Create an item

Creates a new item.

Xero

Get a contact

Retrieves contact information by ID.

Xero

Get an account

Returns information about an acccount with a specified ID.

Xero

Get an invoice URL

Retrieves Xero online invoice URL.

Xero

Get an item

Searches for an item by item ID or item code.

Xero

Get a payment

Retrieves information about a payment with a specified ID.

Xero

Get bank statements report

Returns bank statements for a selected bank account.

Xero

Get bank summary

Returns the balances and cash movements for each bank account.

Xero

Get history of changes

Retrieves the changes made to a given object.

Xero

Search for a contact

Searches for a contact by name or email.

Xero

Search for an account

Finds an account by ID, name, or code.

Xero

Search for an invoice

Searches for an invoice

Xero

Search for a tax rate

Finds a tax rate by name.

Xero

Send an invoice via email

The email will be sent to the primary email address of the contact on the invoice. The invoice must be of Type ACCREC and a valid Status for sending (SUMBITTED,AUTHORISED or PAID).

Xero

Update an employee

Updates an employee by ID.

Xero

Update an invoice

Updates an invoice with a given ID.

Xero

Update an item

Updates an item by ID.

Xero

Update a payment

Use this method to apply payments to approved AR and AP invoices or refund AR or AP credit notes.

Xero

Upload a file

Uploads a file to an invoice, receipt, contact or another item.

Blogger

Create a post

Creates and publishes a new post or creates a new post as a draft.

Blogger

Delete a post

Permanently removes a post (the deleted post cannot be restored anymore).

Blogger

Publish a post

Publishes a draft post.

Blogger

Revert a post

Reverts a published post to draft state.

Blogger

Update a post

Updates a published post.

Get a Post

Returns details about a post specified by its ID.

Get Post Reactions

Returns number of reactions for a post specified by its ID.

iDoklad

Doručit fakturu e-mailem

Odešle vydanou nebo zálohovou fakturu odběrateli.

iDoklad

Načíst fakturu

Načte údaje o dokladu (faktuře vydané, přijaté, nebo zálohové).

iDoklad

Načíst kontakt

Vrátí detailní informace o kontaktu.

iDoklad

Načíst položku ceníku

Načte položku ceníku dle ID.

iDoklad

Načíst úhradu

Vrátí údaje o úhradě. Vhodné pro zobrazení detailu úhrady.

iDoklad

Odstranit fakturu

Odstraní doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

iDoklad

Odstranit kontakt

Odstraní kontakt.

iDoklad

Odstranit položku ze seznamu ceníku

Odstranit položku ze seznamu ceníku.

iDoklad

Odstranit úhradu

Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.

iDoklad

Označit fakturu jako uhrazenou

Provede plné uhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

iDoklad

Provést oduhrazení faktury

Provede plné oduhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

iDoklad

Upravit fakturu

Upraví doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

iDoklad

Upravit kontakt

Upraví vybraný kontakt.

iDoklad

Upravit položku ceníku

Upraví položku ceníku.

iDoklad

Vložit položku ceníku do seznamu.

Vloží novou položku ceníku do seznamu.

iDoklad

Vložit úhradu

Vloží novou úhradu do seznamu úhrad. Úhrada by měla obsahovat id dokladu který hradí.

iDoklad

Vytvořit fakturu

Vloží nový doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou) do seznamu.

iDoklad

Vytvořit kontakt

Vytvoří nový kontakt.

iDoklad

Vyúčtovat zálohovou fakturu

Provede vyúčtování zálohové faktury. Faktura musí být uhrazena.

iDoklad

Zaktualizovat fakturační adresu

Zaktualizuje fakturační adresu odběratele na vydané faktuře beze změny ostatních parametrů faktury.

iDoklad

Získat PDF

Získá PDF tiskovou sestavu zadaného dokladu.

Searches

List Pages

Returns user pages.

List Photos

Returns user photos.

List Posts

Returns user posts.

List Videos

Returns user videos.

iDoklad

Načíst faktury

Načte seznam dokladů (faktur přijatých, vydaných nebo zálohových).

iDoklad

Načíst seznam kontaktů

Vrátí seznam kontaktů, které jsou na iDokladu uloženy.

iDoklad

Načíst seznam položek ceníku

Načte seznam položek ceníku.

iDoklad

Načíst úhrady

Načte seznam úhrad. Filtry jsou volitelné.

iDoklad

Vyhledat kontakty

Vyhledá kontakty na základě nastavených filtrů

Integrate Google Photos, Xero, Blogger, Facebook, iDoklad with these services