Facebook, Pipedrive CRM, Microsoft Word Templates, Google Photos, Blogger, iDoklad Integrations

Blogger
Microsoft Word Templates
Facebook
iDoklad
Google Photos
Pipedrive CRM
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Watch comments

Triggers when a new comment is added to a post being watched.

Watch photos

Triggers when a new photo is added to a profile or a page being watched.

Watch posts

Triggers when a new post is added to a profile, page or a group being watched.

Watch videos

Triggers when a new video is added to a profile or a page being watched.

Watch event posts

Triggers when a new post is added to an event page.

Pipedrive CRM

Watch objects

Triggers when a new object is created or updated (supported object types: deals, organizations, persons, products, activities and notes).

Pipedrive CRM

Watch objects (webhook) INSTANT

Triggers when a new object is created or updated (supported object types: deals, organizations, persons, products, activities and notes).

Google Photos

Watch photos and videos

Triggers when a photo or a video is updated or added to a selected album.

Blogger

Watch posts

Triggers when a new post is added or an existing post is updated.

iDoklad

Sledovat faktury

Spustí se, když je vložen nový doklad (faktura přijatá, vydaná nebo zálohová).

iDoklad

Sledovat položky ceníku

Spustí se, pokud je vložena nová položka ceníku do seznamu.

iDoklad

Sledovat úhrady

Spustí se, pokud je do systému vložena nová úhrada.

Actions

Get a post

Retrieves a specific post.

Get posts

Retrieves posts published within a specific time period.

Create a post

Update a post

Delete a post

Upload a photo

Delete a photo

Upload a video

Update a video

Delete a video

Get comments

Retrieves comments from a specific post.

Get "Like" count

Retrieves the "Like" count for a given post, comment, photo or video.

Get post attachments

Retrieves the URLs of the post attachments.

Get reactions

Retrieves reactions from a post.

Pipedrive CRM

Add a follower to an object

Add follower to an object of selected type (deals, organizations, persons, products, users)

Pipedrive CRM

Add deal participant

Adds a participant to the specified deal.

Pipedrive CRM

Add deal product

Adds a product to the specified deal.

Pipedrive CRM

Add file

Lets you upload a file, and associate it with a Deal, a Person, an Organization, an Activity or a Product.

Pipedrive CRM

Create/Update object

Creates a new object of a selected type (deal, organization, person, product, activity or note) if ID is not filled, otherwise updates the object by ID.

Pipedrive CRM

Delete a follower from an object

Delete a follower from an object of selected type (deals, organizations, persons, products, users)

Pipedrive CRM

Delete mail thread

Marks mail thread as deleted.

Pipedrive CRM

Delete object

Deletes an existing object by its ID and type ( deal, organization, person, product, activity or note).

Pipedrive CRM

Get activities for user

Get all activities assigned to a particular user

Pipedrive CRM

Get all mail messages of mail thread

Get mail messages inside specified mail thread.

Pipedrive CRM

Get all objects

Retrieves all objects of a selected type

Pipedrive CRM

Get deal activities

Retrieves activities that are linked to the specified deal

Pipedrive CRM

Get deal notes

Retrieves notes that are linked to the specified deal

Pipedrive CRM

Get deal persons

Retrieves persons that are linked to the specified deal, regardless of whether the person is the primary contact of the deal, or added as a participant

Pipedrive CRM

Get deal products

Retrieves product information that is linked to the specified deal

Pipedrive CRM

Get followers of a person

Retrieves a list of followers of a person

Pipedrive CRM

Get mail threads

Returns mail threads in specified folder ordered by most recent message within.

Pipedrive CRM

Get object's followers

List followers of an object of selected type (deals, organizations, persons, products, users)

Pipedrive CRM

Get one mail message

Returns data about specific mail message.

Pipedrive CRM

Get one mail thread

Returns specific mail thread.

Pipedrive CRM

Get pipeline deals

Retrieves all deals that belong to a pipeline

Pipedrive CRM

Get pipelines

Retrieves all pipelines

Pipedrive CRM

Get stage deals

Retrieves all deals that belong to a stage

Pipedrive CRM

Get stages

Retrieves stages that belong to a pipeline, or all stages

Pipedrive CRM

List files attached to a deal

Lists files associated with a deal.

Pipedrive CRM

Retrieve object

Retrieves an object by its ID and type ( deal, organization, person, product, activity or note).

Pipedrive CRM

Retrieve user

Retrieves a user by its ID

Pipedrive CRM

Search objects

Retrieves objects of selected type that match specified criteria.

Pipedrive CRM

Search objects (SearchResults API)

Performs a search across the account via SearchResults API.

Pipedrive CRM

Update mail thread details

Updates the properties of a mail thread.

Pipedrive CRM

Update object

Updates an existing object by it's ID and type ( deal, organization, person, product, activity or note).

Microsoft Word Templates

Fill out a document

Creates a new document based on a template and replaces placeholders with custom data.

Google Photos

Upload a photo or a video

Uploads a photo or a video to a selected album.

Blogger

Create a post

Creates and publishes a new post or creates a new post as a draft.

Blogger

Delete a post

Permanently removes a post (the deleted post cannot be restored anymore).

Blogger

Publish a post

Publishes a draft post.

Blogger

Revert a post

Reverts a published post to draft state.

Blogger

Update a post

Updates a published post.

iDoklad

Doručit fakturu e-mailem

Odešle vydanou nebo zálohovou fakturu odběrateli.

iDoklad

Načíst fakturu

Načte údaje o dokladu (faktuře vydané, přijaté, nebo zálohové).

iDoklad

Načíst kontakt

Vrátí detailní informace o kontaktu.

iDoklad

Načíst položku ceníku

Načte položku ceníku dle ID.

iDoklad

Načíst úhradu

Vrátí údaje o úhradě. Vhodné pro zobrazení detailu úhrady.

iDoklad

Odstranit fakturu

Odstraní doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

iDoklad

Odstranit kontakt

Odstraní kontakt.

iDoklad

Odstranit položku ze seznamu ceníku

Odstranit položku ze seznamu ceníku.

iDoklad

Odstranit úhradu

Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.

iDoklad

Označit fakturu jako uhrazenou

Provede plné uhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

iDoklad

Provést oduhrazení faktury

Provede plné oduhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

iDoklad

Upravit fakturu

Upraví doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

iDoklad

Upravit kontakt

Upraví vybraný kontakt.

iDoklad

Upravit položku ceníku

Upraví položku ceníku.

iDoklad

Vložit položku ceníku do seznamu.

Vloží novou položku ceníku do seznamu.

iDoklad

Vložit úhradu

Vloží novou úhradu do seznamu úhrad. Úhrada by měla obsahovat id dokladu který hradí.

iDoklad

Vytvořit fakturu

Vloží nový doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou) do seznamu.

iDoklad

Vytvořit kontakt

Vytvoří nový kontakt.

iDoklad

Vyúčtovat zálohovou fakturu

Provede vyúčtování zálohové faktury. Faktura musí být uhrazena.

iDoklad

Zaktualizovat fakturační adresu

Zaktualizuje fakturační adresu odběratele na vydané faktuře beze změny ostatních parametrů faktury.

iDoklad

Získat PDF

Získá PDF tiskovou sestavu zadaného dokladu.

Aggregators

Microsoft Word Templates

Fill a document with a batch of data

Creates a new document based on a template and replaces placeholders with custom data.

Searches

iDoklad

Načíst faktury

Načte seznam dokladů (faktur přijatých, vydaných nebo zálohových).

iDoklad

Načíst seznam kontaktů

Vrátí seznam kontaktů, které jsou na iDokladu uloženy.

iDoklad

Načíst seznam položek ceníku

Načte seznam položek ceníku.

iDoklad

Načíst úhrady

Načte seznam úhrad. Filtry jsou volitelné.

iDoklad

Vyhledat kontakty

Vyhledá kontakty na základě nastavených filtrů