Instagram, RAYNET CRM, BigML Integrations

BigML
Instagram
RAYNET CRM
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Watch Media

Triggers when new media is added.

RAYNET CRM

Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

RAYNET CRM

Sledovat záznamy INSTANT

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

BigML

Watch Resources

Triggers when a new resource is created.

Actions

Download Media

Downloads media.

Get Media

Returns details about the media.

RAYNET CRM

Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

RAYNET CRM

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

RAYNET CRM

Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

RAYNET CRM

Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

RAYNET CRM

Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

RAYNET CRM

Upravit existující záznam

Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.

RAYNET CRM

Vytvořit nový záznam

Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.

RAYNET CRM

Získat data pro tiskové sestavy

Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.

BigML

Create a Centroid

Finds out the closest cluster to your data instance.

BigML

Create an Anomaly Score

Calculates the anomaly score of a data instance.

BigML

Create a Prediction

Creates a prediction using a model, logistic regression, deepnets etc.

BigML

Create a Topic Distribution

Calculates all topic probabilities for a given document.

BigML

Delete a Centroid

Deletes a specified centroid.

BigML

Delete an Anomaly Score

Deletes a specified anomaly score.

BigML

Delete a Prediction

Deletes a specified prediction.

BigML

Delete a Topic Distribution

Deletes a specified topic distribution.

BigML

Get a Centroid

Gets a specified centroid.

BigML

Get an Anomaly Score

Gets a specified anomaly score.

BigML

Get a Prediction

Gets a specified prediction.

BigML

Get a Resource

Gets a resource.

BigML

Get a Topic Distribution

Gets a specified topic distribution.

BigML

Make an API Call

Performs an arbitrary authorized API call.

BigML

Update a Centroid

Updates an existing centroid.

BigML

Update an Anomaly Score

Updates an existing anomaly score.

BigML

Update a Prediction

Updates an existing prediction.

BigML

Update a Topic Distribution

Updates an existing topic distribution.

Searches

Get Album Media

Returns all media files from the album.

RAYNET CRM

Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

RAYNET CRM

Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.

BigML

List Anomaly Scores

Lists all anomaly scores.

BigML

List Centroids

Lists all centroids.

BigML

List Predictions

Lists all predictions.

BigML

List Topic Distributions

Lists all topic distributions.