Apify, SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE, Twitter, RAYNET CRM Integrations

Apify
SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE
Twitter
RAYNET CRM
Try Integromat for FREE
No credit card. You'll love it.

What is Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyWhen new email arrivesAdd a row to a sheetProcess attachmentsone by one ...Post images to pageZip all documentsUpload archive

Integromat will automate processes that you currently handle manually. It is not only capable of connecting apps but can also transfer and transform data. It works 24 hours a day, seven days a week and does not require your intervention. Simply set Integromat to do what you want and let it work for you. Save your time!

Triggers

Apify

Watch Actor Runs INSTANT

Triggers whenever a selected actor is run and finished.

Apify

Watch Task Runs INSTANT

Triggers whenever a selected task is run and finished.

SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE

Watch objects

Triggers when a new object of selected type is created or updated.

Twitter

Watch favorite tweets

Triggers when someone "likes" a new tweet on an account being watched.

Twitter

Watch mentions

Triggers when a user being watched is mentioned in a tweet.

Twitter

Watch messages

Triggers when a new message is received.

Twitter

Watch retweets

Triggers when someone retweets a tweet from a user being watched.

Twitter

Watch tweets

Triggers when a new tweet is posted from an account being watched.

RAYNET CRM

Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

RAYNET CRM

Sledovat záznamy INSTANT

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

Actions

Apify

Run an Actor

Run a selected actor.

Apify

Run a Task

Runs a selected actor task.

SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE

Create object

Creates a new object of selected type.

SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE

Retrieve object

Retrieves an object of selected type by ID.

SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE

Update object

Updates an object of selected type by ID.

Twitter

Create a tweet

Posts a new tweet.

Twitter

Delete a tweet

Removes a posted tweet .

Twitter

Search tweets

Returns tweets that meet specified criteria.

Twitter

Send a message

Sends a new private message to a selected user.

RAYNET CRM

Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

RAYNET CRM

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

RAYNET CRM

Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

RAYNET CRM

Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

RAYNET CRM

Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

RAYNET CRM

Upravit existující záznam

Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.

RAYNET CRM

Vytvořit nový záznam

Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.

RAYNET CRM

Získat data pro tiskové sestavy

Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.

Searches

Apify

Get Dataset Items

Fetches items from a dataset.

SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE

Search for objects

Retrieves objects of selected type by a search criteria.

RAYNET CRM

Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

RAYNET CRM

Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.

Integrate Apify, SuiteCRM 7/SugarCRM 6 CE, Twitter, RAYNET CRM with these services