Vytvoření nové faktury ve Fakturoidu s daty z Raynet CRM

2

Ihned po nově přijatém záznamu prostřednictvím webhooku je načten záznam v Raynet CRM a na základě těchto záznamů vytvořena nová faktura u příslušného klienta ve Fakturoidu. Pokud klient ve Fakturoidu ještě neexistuje, je tento klient nejdříve vytvořen a poté je na něj napojena faktura.


This is a predefined template that will make the creation of your scenario much easier. Of course, you can always expand and customize the scenario to meet your own individual needs.


Vytvoření nové faktury ve Fakturoidu s daty z Raynet CRM
StartedStatusDurationOperationsData transfer