ABRA FlexiBee

Začínáme s ABRA FlexiBee

Moduly ABRA FlexiBee vám umožňují sledovat změny v evidenci, vytvářet, upravovat, mazat, uzamykat a stornovat záznamy nebo hledat v evidenci a načítat přílohy ve svém účtu ABRA FlexiBee.

Než začneme, je třeba:

  • založit ABRA FlexiBee účet

Abyste mohli ABRA FlexiBee s Integromatem používat, je třeba mít vytvořený ABRA FlexiBee účet. Ten je možné vytvořit na adrese support.flexibee.eu/redirect/create-new.

Kolonky v modulech, jejichž popisek je zobrazen tučným písmem (ve scénáři Integromatu, ne v této dokumentaci) jsou povinné!

Připojení ABRA FlexiBee do Integromatu

Pro vytvoření spojení mezi Integromatem a vaším ABRA FlexiBee účtem je potřeba zadat při vytváření spojení své přihlašovací jméno a heslo kterým se přihlašujete ke svému ABRA FlexiBee účtu a svoji doménu.

Connection name Zadejte libovolný název spojení.
Typ instalace Vyberte jednu z možností. Zvolte tak, zda se chcete připojit na instalaci v cloudu nebo na vlastním serveru.
Doména

Zadejte první část URL adresy svého účtu.

Příklad:

Pokud je vaše adresa https://firma.flexibee.eu:5434, vaše doména je firma.

Protokol Zvolte, zda adresa vašeho serveru používá zabezpečný protokol HTTPS nebo HTTP.
Adresa Zadejte IP adresu nebo doménu vlastního serveru. Bez https/http (zvoleno již v přechozí kolonce).
Port Zadejte port, na kterém je přístupný váš server. Například: 5434
Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno svého ABRA FlexiBee účtu. Uživatelské jméno naleznete v pravém horním rohu uživatelského rozhraní svého účtu.

2020-05-13_12_24_38-IMT___ABRA_FlexiBee.png

Heslo Zadejte heslo ke svému ABRA FlexiBee účtu.

 

Triggers

Sledovat změny v evidenci

Pokud je v evidenci vytvořen nebo upraven záznam, modul získá o tomto záznamu podrobnosti.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost pro kterou chcete záznamy sledovat.
Evidence Zvolte evidenci, kterou chcete sledovat.

 

Detail

Zvolte úroveň navrácených hodnot.

Identifikátor Vrátí jen primární klíč záznamu id a externí identifikátory
Přehled Vrátí základní přehled jako je idlastUpdatekod nebo nazev.
Plný detail Vrátí přehled všech položek, které základní záznam obsahuje.
Filtr Záznamy ve FlexiBee je možné filtrovat. Definujte filtr dle dokumentace Filtrování záznamů.
Limit Nastavte maximální počet záznamů, který Integromat vrátí v jednom běhu.

Sledovat změny v evidenci (webhook)

Modul se spustí, jakmile dojde v evidenci k změně.

Webhook Name Zadejte pro webhook libovolný název.
Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost pro kterou chcete záznamy sledovat.
Evidence Zvolte evidenci, kterou chcete sledovat.
Operace Vyberte jednu nebo více událostí, které spustí tento modul.

Actions

Storno záznamu

Stornuje záznam ve zvolené evidenci.

Stornovat lze pouze záznamy v dokladové řadě.
Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost, která obsahuje evidenci se záznamem, který chcete stornovat.
Evidence Zvolte evidenci dokladové řady, která obsahuje záznam, který chcete stornovat.
Identifikátor Zadejte (namapujte) identifikátor záznamu, který chcete stornovat. Záznamy ve FlexiBee je možné identifikovat několika způsoby, více informací naleznete v dokumentaci Identifikátory záznamů v ABRA FlexiBee.

Smazat záznam

Smaže záznam ve zvolené evidenci.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost, která obsahuje evidenci se záznamem, který chcete smazat.
Evidence Zvolte evidenci která obsahuje záznam, který chcete smazat.
Identifikátor Zadejte (namapujte) identifikátor záznamu, který chcete smazat. Záznamy ve FlexiBee je možné identifikovat několika způsoby, více informací naleznete v dokumentaci Identifikátory záznamů v ABRA FlexiBee.

Přidat štítky

Přidá štítek ke zvolenému záznamu.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost, která obsahuje evidenci se záznamem, kterému chcete přiřadit štítek.
Evidence Zvolte evidenci která obsahuje záznam, kterému chcete přiadit štítek.
ID Zadejte (namapujte) identifikátor záznamu, ke kterému chcete přidat štítek. Záznamy ve FlexiBee je možné identifikovat několika způsoby, více informací naleznete v dokumentaci Identifikátory záznamů v ABRA FlexiBee.
Štítky Zadejte štítky, které chcete k záznamu přidat. Lze přidat i více štítků najednou oddělených čárkou. Například: STITEK1,STITEK2,STITEK3

Nahrát Přílohu

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost, která obsahuje evidenci se záznamem, ke kterému chcete nahrát přílohu.
Evidence Zvolte evidenci která obsahuje záznam, ke kterému chcete nahrát přílohu.
ID záznamu Zadejte (namapujte) identifikátor záznamu, ke kterému chcete nahrát soubor. Záznamy ve FlexiBee je možné identifikovat několika způsoby, více informací naleznete v dokumentaci Identifikátory záznamů v ABRA FlexiBee.
Typ Přílohy Zvolte, zda chcete poskytnout soubor odkazem nebo souborem.
Typ Souboru Zadejte typ souboru, který chcete nahrát. Například: image/jpegapplication/pdf, image/png
Source File

Namapujte soubor, který chcete nahrát pomocí předchozího modulu (například HTTP > Get a File nebo Dropbox > Get a file), nebo zadejte název souboru a data souboru do příslušných kolonek.

Odkaz Zadejte odkaz na soubor, který chcete nahrát jako přílohu.

Načíst detail záznamu

Získá podrobnosti o záznamu v evidenci.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost, která obsahuje evidenci se záznamem, který chcete smazat.
Evidence Zvolte evidenci která obsahuje záznam, který chcete smazat.
ID Zadejte (namapujte) identifikátor záznamu, ke kterému chcete získat podrobnosti. Záznamy ve FlexiBee je možné identifikovat několika způsoby, více informací naleznete v dokumentaci Identifikátory záznamů v ABRA FlexiBee.

Přidat záznam

Přidá nový záznam do zvolené evidence.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost, která obsahuje evidenci, do které chcete záznam přidat.
Evidence Zvolte evidenci, do které chcete záznam přidat.
další kolonky Kolonky jsou načítány dynamicky z vašeho účtu ABRA FlexiBee a liší v závislosti na zvolené výše evidenci.

Upravit záznam

Aktualizuje údaje záznamu.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost, která obsahuje evidenci se záznamem, který chcete upravit.
Evidence Zvolte evidenci která obsahuje záznam, který chcete upravit.
ID Zadejte (namapujte) identifikátor záznamu, který chcete upravit. Záznamy ve FlexiBee je možné identifikovat několika způsoby, více informací naleznete v dokumentaci Identifikátory záznamů v ABRA FlexiBee.
kolonky Zadejte hodnoty do kolonek, které chcete upravit.

Odemknout záznam

Odemkne konkrétní záznam ve zvolené evidenci.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost, která obsahuje evidenci se záznamem, který chcete odemknout.
Evidence Zvolte evidenci která obsahuje záznam, který chcete odemknout.
Identifikátor Zadejte (namapujte) identifikátor záznamu, který chcete odemknout. Záznamy ve FlexiBee je možné identifikovat několika způsoby, více informací naleznete v dokumentaci Identifikátory záznamů v ABRA FlexiBee.

Zamknout záznam

Zamkne konkrétní záznam ve zvolené evidenci.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost, která obsahuje evidenci se záznamem, který chcete zamknout.
Evidence Zvolte evidenci která obsahuje záznam, který chcete zamknout.
Identifikátor Zadejte (namapujte) identifikátor záznamu, který chcete zamknout. Záznamy ve FlexiBee je možné identifikovat několika způsoby, více informací naleznete v dokumentaci Identifikátory záznamů v ABRA FlexiBee.
Zámek pro účetní Pokud je tato volba zapnut může záznam editovat pouze osoba, která má přístupové právo jako účetní.

Searches

Načíst přílohy

Získá seznam všech příloh ke zvolenému záznamu.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost, která obsahuje evidenci se záznamem, pro který chcete načíst seznam příloh.
Evidence Zvolte evidenci která obsahuje záznam, pro který chcete načíst seznam příloh.
ID záznamu Zadejte (namapujte) identifikátor záznamu, pro který chcete načíst seznam příloh. Záznamy ve FlexiBee je možné identifikovat několika způsoby, více informací naleznete v dokumentaci Identifikátory záznamů v ABRA FlexiBee.

Hledat v evidenci

Načte záznamy ze zvolené evidence odpovídající zadaným kritériím.

Connection  Zvolte nebo vytvořte připojení ke svému ABRA FlexiBee účtu.
Společnost Vyberte se seznamu společnost pro kterou chcete záznamy sledovat.
Evidence Zvolte evidenci, ze které chcete záznamy načíst.
Detail

Zvolte úroveň navrácených hodnot.

Identifikátor Vrátí jen primární klíč záznamu id a externí identifikátory
Přehled Vrátí základní přehled jako je idlastUpdatekod nebo nazev.
Plný detail Vrátí přehled všech položek, které základní záznam obsahuje.
Filtr Výsledky načtených záznamů je možné filtrovat. Definujte filtr dle dokumentace Filtrování záznamů.
Limit Nastavte maximální počet záznamů, který Integromat vrátí v jednom běhu.

Popular use cases from our blog

automated-data-collection-crm-illustration

How to Automate Data Collection - Part 5: CRM Systems

automated-data-collection-chatbot-marketing-illustration

How to Automate Data Collection - Part 4: Chatbot Marketing

automated-data-collection-paid-ads-illustration

How to Automate Data Collection - Part 3: Paid Ads

automated-data-collection-email-illustration

How to Automate Data Collection - Part 2: Email Marketing Segmentation

personalized-customer-experience-illustration-integromat

5 Automated Solutions to Personalize Customer Experience

data-collection-automation-forms-pt-1

How to Automate Data Collection - Part 1: Online Forms

Didn’t find what you were looking for?

Ticket

Create a ticket

Contact our world-class support team and tell us what’s happening.

Create a ticket
Expert

Find an expert

We feature a network of 450+ certified partners across the globe who are ready to help

Find an expert

Automate any workflow in your business

Sign up for a free account today. No credit card required, no time limits on free plan.