Vývoj software

Automatizace, které Vám pomohou nejen při vývoji aplikací. Vývojářské nástroje pro efektivnější práci. Podporujeme nejrozšířenější typy databází.

Vývoj software

HTTP(S) volání

Díky zabudované podpoře pro HTTP můžete v rámci Vašich scénářů vytvářet libovolné HTTP požadavky. Získaná data pak můžete v rámci scénáře dále zpracovávat a na konci je např. poslat na libovolnou HTTP adresu jako JSON dokument.

Databázové systémy

Práce s databázovými systémy je v Integromatu postavena na uložených procedurách. Díky nim můžete snadno definovat vstupní a výstupní parametry, kontrolovat transakčnost a definovat přístupová práva. Datové typy a validace pak hlídá Integromat za Vás.

Webhooky

V Integromatu můžete vytvářet vlastní webhooky - tedy takové webhooky, které přijímají libovolná data z Vašich systémů. Podporujeme JSON, Form Data, Multipart Form Data a Query String. Pokud zpracováváte data zasílaná emailem, můžete využít i tzv. mailhooků, kdy od nás dostanete emailovou adresu, na kterou můžete zprávy zasílat. Odpadá Vám tak potřeba zřizovat si vlastní mailbox.

Agregace

Potřebujete ze vstupních dat sestavit HTML tabulku? Rádi byste si všechny přijaté přílohy zagregovali do ZIP archivu? Není problém, Integromat obsahuje řadu předpřipravených agregačních modulů, pomocí kterých si agregaci snadno a rychle sestavíte přesně tak, jak potřebujete. Můžete využít i standardní agregační funkce, jako např. SUM, COUNT, AVG, MIN nebo MAX.

Regulární výrazy

S pomocí modulu RegExp rozparsujete i velmi složité texty. Získané hodnoty pak můžete snadno použít v dalších modulech.

JSON

Práce s JSON dokumenty je v Integromatu snadná a intuitivní. Modul Rozparsovat JSON přetransformuje libovolnou strukturu do podoby, které Integromat rozumí a umožní Vám tak rozparsovaná data předávat do dalších modulů. Oproti tomu modul Vytvořit JSON přetransformuje zpracovaná data zpět do JSON dokumentu. Zanořená pole či objekty nejsou žádný problém.

API

Nebaví Vás studování cizí API specifikace? Narážíte na problémy s neúplnou dokumentací? Nechte to na nás - máme implementované obrovské množství API, které pro Vás neustále aktualizujeme a rozšiřujeme. Kromě toho Vám Interomat nabízí komfortní grafické prostředí, přehledné debugování, podrobnou historii a mnoho dalšího.

Propojení vývoje a podpory zákazníkům

Používáte-li různé systémy na podporu zákazníkům (Zendesk, Salseforce, Trello, Asana, ...) a vývoj (GitHub, Bitbucket, ...), je pro Vás jistě důležité tyto systémy automatizovaně propojit. Díky Integromatu už nemusíte programovat vlastní řešení - podporujeme všechna nezbytná API, automatizaci si tedy můžete pohodlně poskládat v našem grafickém editoru. Zobrazit více