Automatizujte svůj mobilní svět!

Naše mobilní aplikace nejsou určeny pro ovládání Integromatu, je to mnohem lepší! Díky aplikaci propojíte svůj mobil s Integromatem a automatizovaně můžete dělat úžasné věci!

Práce s SMS

Posílání
Posílejte svým zákazníkům automaticky SMS například o přijaté objednávce, potvrzení termínu nebo expedování zboží. To vše z Vašeho mobilu za použití Vašeho tarifu.

Ukládání
Ukládejte si přijaté i odchozí SMS zprávy pro zálohu. Nebo chcete posílat SMS komunikaci do Slacku, případně ze Slacku přímo na SMS odpovídat?

iOSAndroid

Hovory

Příchozí hovory
Co byste řekli zobrazení podrobností (například na ploše počítače) o volajícím čísle ještě předtím, než hovor přijmete? Informace mohou byt z Vaší firemní databáze nebo odkudkoliv z internetu.

Odchozí hovory
Chcete si ukládat délku všech hovorů a volané číslo? Zaznamenávat tyto údaje třeba do Vašeho CRM přímo k zákaznikovi pro lepší přehled v budoucnu?

iOSAndroid

Akce s lokalitou telefonu (GPS)

Sledování pohybu
Chcete zaznamenávat, kde se zaměstnanec v pracovní době pohybuje, když není v kanceláři? Nebo pohyb firemních vozidel?

Sledování polohy
Hodilo by se Vám vědět, když dítě odejde ze školy? Nebo provést automatizované akce, jakmile přijdete nebo odjedete z domu?

iOSAndroid

WiFi

Přihlášení a odhlášení
Získávejte například informace, že se zaměstnanec odpojil od firemní wifi a zjistěte tak, kdy odchází z práce.

Vypnutí wifi
Chcete automaticky vypnout wifi v telefonu, jakmile odejdete z práce a zapnout ji, když přijdete domů?

iOSAndroid

Fotografie

Automatické odesílání fotek
Můžete si automaticky odesílat kopie fotek pro účely zálohování. Nebo chcete automaticky dostávat fotky od zaměstnance v terénu?

Nahrávání fotek do telefonu
Automaticky můžete nechat přímo do telefonu nahrávat fotky. Chcete například automaticky zmenšovat fotografie, aby zabraly méně místa, a nahrávat je zpět do telefonu?

iOSAndroid

Kontakty

Odesílání kontaktů z telefonu
Chcete automaticky přidat nový kontakt z telefonu do firemní databáze nebo CRM, jakmile jej zaměstnanec vytvoří? Nebo zálohovat kontakty?

Nahrávání kontaktů do telefonu
Udržujte kontakty v telefonech zaměstnanců aktuální, jakékoliv změny ve vaší firemní databázi nebo CRM budou mít všichni z týmu automaticky v telefonech.

iOSAndroid
Google Contacs

Šablony

Máme nachystány stovky hotových šablon. Podívejte se na příklady, můžete je rovnou použít tak jak jsou, nebo si je upravit dle vlastní potřeby.

Zapsání příchozího hovoru přijatého na sledovaném Android zařízení do Google tabulky

Zapsání příchozího hovoru přijatého na sledovaném Android zařízení do Google tabulky

Automatické zapsání nového příchozího hovoru přijatého na sledovaném Android zařízení do Google tabulky. V této šabloně je použita tabulka dle tohoto vzoru.


723
Zapsání přijatých SMS zpráv do Google tabulky

Zapsání přijatých SMS zpráv do Google tabulky

Jakmile přijde SMS zpráva, tak se automaticky zapíše do vybrané Google tabulky. V této šabloně je použita tabulka dle tohoto vzoru.


364
Odeslání SMS na kontakty uložené v Google tabulce

Odeslání SMS na kontakty uložené v Google tabulce

Jakmile se objeví nová zpráva ve sledované Google tabulce, tak se automaticky vyhledají všechna telefonní čísla se stejnou skupinou. Následně se na všechna tato čísla odešle SMS zpráva z textem uvedeným v tabulce. V této šabloně je použita tabulka dle tohoto vzoru.


330
Zapnutí WiFi na Android zařízení na základě vstupu do zadané oblasti

Zapnutí WiFi na Android zařízení na základě vstupu do zadané oblasti

Automatické zapnutí WiFi na sledovaném Android zařízení, jakmile toto zařízení vstoupí do oblasti, kterou máte v zařízení nastavenou.


295
Zapsání změny polohy Android zařízení do Google tabulky

Zapsání změny polohy Android zařízení do Google tabulky

Jakmile se změní poloha na sledovaném Android zařízení, tak se to automaticky zapíše do vybrané Google tabulky. V této šabloně je použita tabulka dle tohoto vzoru.


172
Vypnutí WiFi na Android zařízení na základě vystoupení ze zadané oblasti

Vypnutí WiFi na Android zařízení na základě vystoupení ze zadané oblasti

Automatické vypnutí WiFi na sledovaném Android zařízení, jakmile toto zařízení vystoupí z oblasti, kterou máte ve svém zařízení nastavenou.


133
Zálohování kontaktů z vybraného Android zařízení do Google tabulky

Zálohování kontaktů z vybraného Android zařízení do Google tabulky

Automatické zálohování kontaktů z vybraného Android zařízení do Google tabulky. V této šabloně je použita tabulka dle tohoto vzoru.


87
Automatické vytváření příchozích hovorů v RAYNET CRM

Automatické vytváření příchozích hovorů v RAYNET CRM

Všechny ukončené příchozí hovory se založí do CRM s vazbou na volajícího.


44
Neomezený počet kroků

Vaše integrace (scénáře) mohou obsahovat neomezený počet kroků.

Dokonalá vizualizace

Od možnosti sledovat běh scénáře v reálném čase až po kompletní vizualizaci dat, které Vaším scénářem prochází.

Historie běhů

Pro každý scénář udržujeme kompletní historii běhů až po dobu 2 měsíců.

Živé běhy

Scénář můžete spustit manuálně a sledovat v reálném čase, jak jím procházejí data.

Načasování scénářů

Načasujte si spouštění scénářů podle Vašich preferencí. Zvládáme kontrolovat vaše služby i každou minutu. Webhooky jsou odbavovány okamžitě.

Zvolte si, odkud chcete začít

V Integromatu si můžete snadno zvolit, zda chcete načítat data od momentu spuštění scénáře nebo od určité chvíle v minulosti.

Detailní logy

Všechny operace, které Integromat ve scénáři provede, jsou detailně zalogované. Můžete se tak snadno podívat, jaká data byla v daném běhu scénáře zpracovávána, a to až několik týdnů zpět.

Diskrétnost

Pokud byste rádi Integromat používali, aniž by se cokoliv z přenášených dat uchovávalo, máte možnost logování kdykoliv vypnout.

Práce se soubory

V Integromatu můžete pracovat přímo se soubory libovolného typu, texty, obtázky, archivy, atd. Soubory můžete načítat, transformovat, ukládat ...

Transakce

Jednou z vlastností Integromatu je transakčnost, která zde funguje podobně jako u klasických relačních databází.

Nedokončené běhy

Scénáře přerušené kvůli chybě je možné pozastavit, manuálně opravit a navázat přesně tam, kde scénář skončil.

Duplikace scénářů

Pro urychlení práce, můžete své scénáře duplikovat.