Nápověda

Stručný přehled našich Zásad ochrany osobních údajů

Jakékoliv informace, které od Vás obdržíme, neopustí naše vlastní zabezpečené servery a nepoužijeme je k žádným jiným účelům, než těm, ke kterým jste nám dali Váš souhlas. Všechna Vaše hesla, které používáte v naší Službě, uchováváme navíc zašifrovaná, takže je nikdo nemůže zobrazit, ani my. Používáme nejpokročilejší technologie zabezpečení dat, abychom všechna data udrželi v tajnosti a bezpečí. Přečtěte si, prosím, níže uvedené detailní informace, abyste se dozvěděli více.

Detailní přehled našich Zásad ochrany osobních údajů

Osobní údaje

Pro zaregistrování základního účtu nám stačí pouze Vaše e-mailová adresa. Pokud se rozhodnete přejít na některý z našich placených tarifů, požádáme Vás o poskytnutí dalších informací jako je Vaše jméno nebo fyzická adresa.

Informace o Vašich kreditních kartách na našich serverech neshromažďujeme ani neukládáme. Všechny platby jsou bezpečně zpracovány prostřednictvím platebních bran PayPal, Stripe a Global Payments Europe. Z platebních bran získáváme pouze informace o úspěšnosti transakce, údaje o Vašich kreditních kartách nám zůstanou utajeny.

Pokud chcete spolu s naší Službou propojit i služby jakékoliv třetí strany, musíte nám poskytnout Vaše osobní údaje pro přihlášení, které používáte v souvislosti s používáním těchto služeb.

Ke každé takové službě poskytované třetí stranou, kterou si v Integromatu připojíte, zřídíme extra spojení a veškeré přístupové údaje bezpečně uložíme.

Vaše osobní data nebudeme nikdy používat k jinému účelu než za jakým byla poskytnuta. Pokud jakýkoliv propojený účet odstraníte, automaticky vymažeme všechna související osobní data.

V průběhu Vašeho používání Služby automaticky zaznamenáváme informace z Vašeho webového prohlížeče. Ty mohou zahrnovat Vaší IP adresu, typ internetového prohlížeče, který používáte, webové stránky, které jste navštívili před příchodem na naše stránky, informace, které na našich webových stránkách vyhledáváte nebo Vaše preference týkající se nastavení lokalizace.

Cookies

Cookie je datový soubor, který přenášíme na Vaše zařízení. Používáme dva druhy cookies.

První typ, persistentní (trvalé) cookie, uloží Váš registrační e-mail, abyste ho nemuseli vyplňovat pokaždé, když se do Služby přihlásíte. Použití trvalého cookie je volitelné, to znamená, že si můžete vybrat, zda chcete tuto informaci ukládat.

Druhým typem je relační cookie, které používáme, abychom uložili Vaše registrační ID a údaje pro ověření a mohli jste zůstat přihlášeni k naší službě. Relační cookie se automaticky samo z Vašeho zařízení vymaže po 20 minutách Vaší nečinnosti (a zároveň budete ze Služby automaticky odhlášeni).

Bezpečnost dat

Vyvíjíme maximální úsilí, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí a abychom zachovali jejich důvěrnost. Abychom toho dosáhli, používáme tyto funkcionality:

 • Spojení mezi Vaším prohlížečem a Integromatem je vždy šifrované (HTTPS).
 • Spojení mezi Integromatem a službami třetích stran probíhá vždy nejbezpečnější možnou formou, jakou daná služba podporuje. V některých případech (např. ftp, databáze) máte možnost volit úroveň zabezpečení ručně.
 • K bezpečnému uložení Vašeho pověření využíváme standart pokročilého šifrování AES.
 • Implementovali jsme bezpečnostní mechanismus HTTP Strict Transport Security (HSTS), který je nezbytný, abychom uchránili webové stránky HTTPS před downgrade útoky.
 • Zavedli jsme ochranu proti útokům CSRF/XSRF.
 • Proti XSS se bráníme pomocí CSP.
 • Všechna hesla, která nám poskytnete, se ukládají v zašifrovaném formátu, abychom zamezili jejich přečtení nebo reprodukci. Nikdo je tak nemůže přečíst, ani my.
 • Používáme perzistentní IP adresy, abyste mohli omezit přístup nebo vytvořit tunel.
 • Nepodporujeme zastaralé prohlížeče, k použití naší služby musíte tudíž využít současné prohlížeče, které jsou bezpečnější, a zlepšují zabezpečení na Vaší straně.
 • Naše servery jsou umístěny v jednom z nejmodernějších hostingových datacenter Evropy, které používá nejnovější bezpečnostní technologie.

Uchovávání interních záznamů

Integromat uchovává záznamy (logy) o běhu Vašich scénářů pro případy, že byste si chtěli zobrazit detaily o běhu nebo například zjistit, jaká data se odkud kam přenášela. Zde je seznam uchovávaných záznamů a délka jejich uchovávání.

 • Záznamy v Gateway (webhooky, android): 30 dní
 • Nedokončené běhy (DLQ): 30 dní
 • Notifikace: 7 dní
 • Activity Stream (detailně zalogovaný průběh scénáře): 30 dní
 • Informace o běhu scénáře: 60 dní

Pokud si nepřejete přenášená data logovat, můžete v Pokročilém nastavení scénáře aktivovat volbu Data jsou důvěrná. Do logu pak budou uloženy pouze základní informace o běhu scénáře, nikoliv však přenášená data.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou příležitostně měnit. Pokud provedeme změnu, která podle našeho názoru podstatně omezí Vaše práva, budeme Vás informovat prostřednictví e-mailu. Pokud budete naší Službu používat i po vstupu těchto změn v platnost, bude to považováno za váš souhlas s revidovanou verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pokud máte otázky týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, nebo chcete více informací, než zde zobrazujeme, prosím kontaktujte nás na info@integromat.com.

Konec Zásad ochrany osobních údajů. Poslední revize: 9. prosinec 2016.

Ohodnoťte tento článek: