Nápověda

Zásady ochrany osobních údajů

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se následujícími pojmy rozumí:

 • Uživatel - fyzická nebo právnické osoba, která používá webové stránky nebo služby Integromatu
 • GDPR - nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Pojmy osobní údaje, zpracovatel a správce mají stejný význam jako v článku 4 nařízení GDPR

Stručný přehled našich Zásad ochrany osobních údajů

Jakékoliv informace, které od Vás obdržíme, neopustí naše vlastní zabezpečené servery a nepoužijeme je k žádným jiným účelům než těm, ke kterým jste nám dali váš souhlas. Všechna vaše hesla, které používáte v naší Službě, uchováváme navíc zašifrovaná, takže je nikdo nemůže zobrazit, ani my. Používáme nejpokročilejší technologie zabezpečení dat, abychom všechna data udrželi v tajnosti a bezpečí. Přečtěte si, prosím, níže uvedené detailní informace, abyste se dozvěděli více.

Zásady ochrany osobních údajů podrobně

Naším závazkem je chránit vaše soukromí. Pro Integromat je ochrana nejen osobních, ale všech dat, která protékají naší platformou nejvyšší prioritou.
Jako součást tohoto úsilí zpracováváme osobní údaje v souladu s Obecným nařízením Evropské unie na ochranu osobních údajů (dále jen "GDPR") a právními předpisy na ochranu osobních údajů, které se vztahují na Integromat.

Jaké informace shromažďujeme

Informace shromažďujeme dvěma způsoby:

 • Informace, které nám poskytnete přímo Vy

  • Registrační údaje: Pro zaregistrování základního účtu nám stačí pouze vaše e-mailová adresa a heslo. Pokud se rozhodnete přejít na některý z našich placených tarifů, požádáme Vás o poskytnutí dalších informací jako je vaše jméno nebo fyzická adresa. Evidujeme i vaši IP adresu. Integromat je ve vztahu k těmto datům správce osobních údajů
  • Autorizační údaje do služeb: Pokud chcete spolu s naší Službou propojit i služby jakékoliv třetí strany, musíte nám poskytnout vaše osobní údaje pro přihlášení, které používáte v souvislosti s používáním těchto služeb. Ke každé takové službě poskytované třetí stranou, kterou si v Integromatu připojíte, zřídíme extra spojení a veškeré přístupové údaje bezpečně uložíme. Vaše osobní data nebudeme nikdy používat k jinému účelu než za jakým byla poskytnuta. Pokud jakýkoliv propojený účet odstraníte, automaticky vymažeme všechna související osobní data.
 • Informace, které získáme tím, že využíváte našich služeb

  • Data běhu scénáře a data uložená v interních DataStorech Integromatu Integromat uchovává záznamy (logy) o běhu vašich scénářů pro případy, že byste si chtěli zobrazit detaily o běhu nebo například zjistit, jaká data se odkud kam přenášela. Integromat je ve vztahu k těmto datům zpracovatel osobních údajů a uživatel je správce osobních údajů. Zde je seznam uchovávaných záznamů a délka jejich uchovávání.

   • Záznamy v Gateway (webhooky, Android): 30 dní
   • Nedokončené běhy (DLQ): 30 dní
   • Notifikace: 7 dní
   • Activity Stream (detailně zalogovaný průběh scénáře): 30 dní
   • Informace o běhu scénáře: 60 dní
  • Informace o užívání O uživatelích webové stránky a naší služby shromažďujeme omezené množství údajů, které nám pomáhají zlepšovat užitnou hodnotu našeho webu a řídit poskytování našich služeb. Ty mohou zahrnovat vaší IP adresu, typ internetového prohlížeče, který používáte, webové stránky, které jste navštívili před příchodem na naše stránky, informace, které na našich webových stránkách vyhledáváte, vaše preference týkající se nastavení lokalizace nebo historii přístupů na naše stránky.

  • Cookies Pro vaše pohodlí používáme cookies. Cookie je datový soubor, který přenášíme na vaše zařízení. Používáme dva druhy cookies. První typ, persistentní (trvalé) cookie, uloží váš registrační e-mail, abyste ho nemuseli vyplňovat pokaždé, když se do Služby přihlásíte. Použití trvalého cookie je volitelné, to znamená, že si můžete vybrat, zda chcete tuto informaci ukládat. Druhým typem je relační cookie, které používáme, abychom uložili vaše registrační ID a údaje pro ověření a mohli jste zůstat přihlášeni k naší službě. Relační cookie se automaticky samo z vašeho zařízení vymaže po 20 minutách vaší nečinnosti (a zároveň budete ze Služby automaticky odhlášeni).

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vyvíjíme maximální úsilí, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí a abychom zachovali jejich důvěrnost. Abychom toho dosáhli, používáme tyto funkcionality:

 • Spojení mezi vaším prohlížečem a Integromatem je vždy šifrované (HTTPS).
 • Spojení mezi Integromatem a službami třetích stran probíhá vždy nejbezpečnější možnou formou, jakou daná služba podporuje. V některých případech (např. ftp, databáze) máte možnost volit úroveň zabezpečení ručně.
 • K bezpečnému uložení vašeho pověření využíváme standart pokročilého šifrování AES.
 • Implementovali jsme bezpečnostní mechanismus HTTP Strict Transport Security (HSTS), který je nezbytný, abychom uchránili webové stránky HTTPS před downgrade útoky.
 • Zavedli jsme ochranu proti útokům CSRF/XSRF.
 • Proti XSS se bráníme pomocí CSP.
 • Všechna hesla, která nám poskytnete, se ukládají v zašifrovaném formátu (PBKDF2-SHA512, 200k iterací), abychom zamezili jejich přečtení nebo reprodukci. Nikdo je tak nemůže přečíst, ani my.
 • Používáme perzistentní IP adresy, abyste mohli omezit přístup nebo vytvořit tunel.
 • Nepodporujeme zastaralé prohlížeče, k použití naší služby musíte tudíž využít současné prohlížeče, které jsou bezpečnější, a zlepšují zabezpečení na vaší straně.
 • Naše servery jsou umístěny v jednom z nejmodernějších hostingových datacenter Evropy, které používá nejnovější bezpečnostní technologie.

Kde jsou vaše data fyzicky uložena

Vaše data jsou uložena v zabezpečeném web-hostingovém centru v České republice (členský stát EU od roku 2004), které je certifikováno metodikou mezinárodně uznávaných bezpečnostních norem ISO 9001 a ISO 27001, které definují požadavky na systém managementu kvality a na systém managementu bezpečnosti informací.

Jak využíváme shromažďované informace

Integromat shromažďuje tyto osobní údaje za těmito účely:

 • Přihlášení do Integromatu
 • Možnost provést reset hesla v případě jeho zapomenutí
 • Informování uživatelů o běhu aktivních scénářů
 • Informování uživatelů o obchodních záležitostech
 • Informování uživatelů a potenciálních uživatelů o nových funkcích Integromatu

Právo na výmaz nebo změnu

V sekci Profil máte možnost požádat o smazání nebo změny vašeho profilu. V případě, že je naší povinností evidovat některé vaše osobní údaje například pro potřeby účetnictví jsou tyto údaje ponechány. Všechny ostatní údaje do 60 dní od vašeho požadavku nevratně odstraníme.

Funkce Integromatu, které Vám umožňují spravovat osobní údaje v souladu s GDPR

Integromat disponuje následujícími funkcemi, které uživatelům usnadní plnění požadavků GDPR:

 • Nastavení scénáře: Data jsou důvěrná Toto je zásadní funkce, která Vám umožní zpracovat data v Integromatu bez toho, aby po dokončení běhu scénáře zbyl v Integromatu o datech jakýkoliv záznam. Pokud si nepřejete přenášená data logovat, můžete v pokročilém nastavení scénáře aktivovat volbu Data jsou důvěrná. Do logu pak budou uloženy pouze základní informace o běhu scénáře, nikoliv však přenášená data. Více informací

 • Mazání dat uložených v Datových skladech Integromatu Pro smazání dat použijte funkce Smazat záznam, pro konkrétní záznam nebo Smazat všechny záznamy pro smazání všech záznamů z konkrétního datového skladu. Více informací

Zpracování plateb prostřednictvím třetích stran

Informace o vašich kreditních kartách na našich serverech neshromažďujeme ani neukládáme. Všechny platby jsou bezpečně zpracovány prostřednictvím platebních bran PayPal, Stripe a Global Payments Europe. Z platebních bran získáváme pouze informace o úspěšnosti transakce, údaje o vašich kreditních kartách nám zůstávají utajeny.

Komunikace na fórech Integromatu

Nabízíme diskusní fórum, na kterém mohou uživatelé komunikovat s ostatními uživateli. Naše služby zobrazují informace jako je např. vaše jméno nebo profilový obrázek. Informace, které sdílíte na veřejném fóru jsou informacemi veřejnými a jsou viditelné pro další osoby, které je tak mohou shromažďovat.

S kým informace sdílíme

S vašimi osobními údaji bez vašeho souhlasu neobchodujeme ani je nepronajímáme třetím osobám pro marketingové účely či je jinak nezpřístupňujeme. Vaše osobní údaje nebudou postoupeny žádné třetí straně s výjimkou:

Třetích stran pracujících pro Integromat: Integromat využívá služeb třetích stran (např. hostingové služby), které nám pomáhají poskytovat, zlepšovat a propagovat naše Služby. Integromat může poskytnou osobám pracujícím pro tyto poskytovatele přístup k vašim informacím, ale pouze v míře nezbytné pro vykonávání těchto služeb pro Integromat. Všechny tyto třetí strany musí souhlasit s dodržováním soukromí našich uživatelů a chránit důvěrnost jejich osobních údajů.

Mailerlite
Integromat používá službu Mailerlite k odesílání marketingovým emailů, kterými upozorňujeme na nové funkce, změny našich podmínek a další užitečné informace týkající se našich služeb. Mailerlite automaticky spravuje seznam odhlášených příjemců a umožňuje Vám kdykoliv se jednoduše odhlásit od budoucí komunikace. Mailerlite používá informace, které s nimi sdílíme, pouze k odesílání těchto emailových zpráv. Další informace o tom, jak společnost Mailerlite chrání vaše osobní údaje, naleznete zde.

Zendesk
Zendesk je přední platformou pro správu zákaznické podpory. Když odešlete žádost o pomoc prostřednictvím našeho formuláře nebo se s námi spojíte přes platformy sociálních médií jako jsou Facebook nebo Twitter, sdílíme tyto informace se společností Zendesk, v jejíž službě váš požadavek zaevidujeme a sledujeme. Zendesk nám pak usnadňuje komunikaci potřebnou k zodpovězení vašeho dotazu nebo vyřešení problému. Do Zendesku odesíláme jen minimum informací potřebných k zaevidování žádostí a Zendesk tyto informace využívá pouze k podpoře procesu řešení těchto žádostí. Další informace o tom, jak společnost Zendesk chrání vaše osobní údaje se dočtěte v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Zendesk.

Casablanca INT
Casablanca INT je ryze českou společností bez podpory zahraničního kapitálu. Působí na telekomunikačním trhu již od roku 1996, nabízí komplexní ICT služby a provozuje vlastní datové centrum o rozloze více jak 1600 m2. Casablanca Privacy Policy

Google Analytics
Integromat využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie k analýze toho, jak lidé používají webové stránky, které navštěvují. Neosobní informace o vašem využívání Integromatu vygenerované souborem cookie jsou odesílány společností Google na servery ve Spojených státech, kde jsou ukládány. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými jinými daty, která uchovává. Společnost Google používá tyto informace k pochopení toho, jak využíváte Integromat, a sestavuje přehledy o této aktivitě, což nám pomáhá vylepšovat Integromat pro naše uživatele. Použitím služby Integromat souhlasíte s tím, že Google bude informace o Vás za těmito účely zpracovávat.

Cookies můžete ve vašem prohlížeči vypnout a zabránit tak sledování, které Google provádí. Upozorňujeme však, že vypnutí cookies může znamenat omezení funkčnosti Integromatu. U některých prohlížečů můžete stažením a instalací tohoto pluginu zabránit tomu, aby společnost Google informace (včetně vaší IP adresy) shromažďovala.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou příležitostně měnit. Pokud provedeme změnu, která podle našeho názoru podstatně omezí vaše práva, budeme Vás informovat prostřednictví e-mailu. Pokud budete naší Službu používat i po vstupu těchto změn v platnost, bude to považováno za váš souhlas s revidovanou verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pokud máte otázky týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete více informací, než zde zobrazujeme, prosím kontaktujte nás na info@integromat.com.

Konec Zásad ochrany osobních údajů. Poslední revize: 16. července 2018.

Ohodnoťte tento článek: