Spouštěče

Zoho CRM

Sledovat objekty

Spustí se, když je vytvořen nový objekt zvoleného typu.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Zoho CRM

Aktualizovat objekt

Aktualizuje objekt daného ID a typu.

Zoho CRM

Vyhledat objekty

Načte objekty zvoleného typu odpovídající zadaným kritériím. K dispozici jsou tyto typy: Accounts, Campaigns, Contacts, Leads, Potentials, Products, Vendors

Zoho CRM

Vyhledat objekty (pokročilé vyhledávání)

Načte objekty zvoleného typu odpovídající zadaným kritériím. K dispozici jsou všechny typy objektů a polí.

Zoho CRM

Vymazat objekt

Vymaže objekt daného ID a typu.

Zoho CRM

Vytvořit objekt

Vytvoří nový objekt zvoleného typu.

Integrujte EET, Zoho CRM s těmito službami