Spouštěče

Wunderlist

Watch TasksOKAMŽITÝ

Triggers when a new task was added to a list or an existing task was updated

Wunderlist

Watch SubtasksOKAMŽITÝ

Triggers when a new subtask is added to a list or a subtask was updated

Wunderlist

Watch Lists

Triggers when a list is created

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Wunderlist

Delete List

Delete a list permanently

Wunderlist

Delete Task

Delete a task

Wunderlist

Delete Subtask

Delete a subtask

Wunderlist

Get List

Get a specific List by ID

Wunderlist

Create List

Create a list

Wunderlist

Create Subtask

Create a subtask

Wunderlist

Get Task

Get a specific task

Wunderlist

Update List

Update a list

Wunderlist

Update Subtask

Update a subtask

Wunderlist

Create Task

Create a task

Wunderlist

Update Task

Update a task

Vyhledávače

Wunderlist

Find Subtask

Find a subtask in a list or a task

Wunderlist

Find List

Find a list by name

Wunderlist

Find Task

Find a task in list

Integrujte EET, Wunderlist s těmito službami