Spouštěče

Uber

Sledovat jízdy

Spustí se, pokud byla uskutečněna nová jízda.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Integrujte EET, Uber s těmito službami