Spouštěče

Twist

Watch commentsOKAMŽITÝ

Trigger when comment related event occurs.

Twist

Watch teamsOKAMŽITÝ

Triggers when team related event occurs.

Twist

Watch groupsOKAMŽITÝ

Triggers when group related event occurs.

Twist

Watch threadsOKAMŽITÝ

Triggers when thread related event occurs.

Twist

Watch channelsOKAMŽITÝ

Triggers when channel related event occurs.

Twist

Watch messagesOKAMŽITÝ

Trigger when message related event occurs.

Akce

Twist

Upload an attachment

Uploads a file.

Twist

Create a comment

Posts a new comment to a specific thread.

Twist

Create a message

Posts a new message to a specific conversation.

Twist

Create a thread

Creates a new thread in a specific channel.

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Integrujte EET, Twist s těmito službami