Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Textbelt

Look up text delivery status

Looks up text delivery status.

Textbelt

Check your quota

Checks your quota.

Textbelt

Send a text message

Sends a text message.

Integrujte EET, Textbelt s těmito službami