Spouštěče

Telegram

Watch updatesOKAMŽITÝ

Triggers when there is a new update from your Telegram Desktop application.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Telegram

Forward an attachment

Forwards an attachment.

Telegram

Download a file

Downloads a file from the Telegram server.

Telegram

Send an audio file

Sends an audio file to your Telegram Desktop application.

Telegram

Send a voice message

Sends a voice message

Telegram

Send a document or an image

Sends a document or an image to your Telegram Desktop application.

Telegram

Send a message or a reply

Sends a message or a reply to your Telegram Desktop application.

Telegram

Send a video

Sends a video file to your Telegram Desktop application.

Vyhledávače

Telegram

Get chats

Search available Telegram chats. If you want to use this module, you must switch off and remove all your Telegram webhooks.

Telegram

Get updates

Retrieves a list of updates from the Telegram server. If you want to use this module, you must switch off and remove all your Telegram webhooks.

Integrujte EET, Telegram s těmito službami