Spouštěče

SugarCRM 7

Sledovat objekty

Spustí se, když je vytvořen nebo aktualizován objekt.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

SugarCRM 7

Načíst objekt

Načte detail objektu dle zadaného ID.

SugarCRM 7

Smazat objekt

Smaže objekt dle zadaného ID.

SugarCRM 7

Upravit objekt

Upraví existující objekt dle zadaného ID.

SugarCRM 7

Vytvořit objekt

Vytvoří nový objekt.

Integrujte EET, SugarCRM 7 s těmito službami