Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

SSH

Vykonat příkaz

Vykoná příkaz na vzdáleném zařízení.

Integrujte EET, SSH s těmito službami