Spouštěče

SoundCloud

Sledovat skladby

Spustí se, pokud byla u sledovaného účtu přidána nová skladba.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

SoundCloud

Nahrát skladbu

Nahraje novou skladbu.

SoundCloud

Smazat skladbu

Integrujte EET, SoundCloud s těmito službami