Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Sendy

Add subscriber

Adds a new subscriber to a list.

Sendy

Delete subscriber

Deletes a subscriber off a list (only supported in Sendy version 2.1.1.4 and above)

Sendy

Unsubscribe user

Unsubscribes a user from a list.

Sendy

Get subscriber status

Gets the current status of a subscriber.

Sendy

Create campaign

Creates a campaign (with an option to send it too).

Sendy

Get active subscriber count

Gets the total active subscriber count of a list.

Integrujte EET, Sendy s těmito službami