Spouštěče

SalesForce

Sledovat objekty

Spustí se, pokud bude upraven stávající objekt nebo přidán nový objekt.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

SalesForce

Nový neupravitelný objekt

Vytvoří nový neupravitelný objekt.

SalesForce

Nový upravitelný objekt

Vytvoří nový upravitelný objekt.

SalesForce

Upravit objekt

Upraví již existující objekt.

SalesForce

Smazat objekt

Smaže existující objekt.

SalesForce

Získat objekt

Získá objekt podle jeho ID, nebo podle zadaných kritérií.

SalesForce

Vyhledat objekty

Vyhledá objekty odpovídající zadanému výrazu.

Integrujte EET, SalesForce s těmito službami