Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Apple Safari

Poslat notifikaci

Pošle vybraným uživatelům notifikaci do prohlížeče.

Integrujte EET, Apple Safari s těmito službami