Transformátory

Textový parser

Hledat odpovídající výrazu

Vyhledá požadované prvky v textovém řetězci.

Textový parser

HTML na text

Převede HTML kód na formátovaný text.

Textový parser

Získat elementy z HTML

Prohledá HTML a vrátí vybrané elementy, např. obrázky.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Integrace služby EET, Textový parser

Integrujte EET, Textový parser s těmito službami