Spouštěče

reddit

Watch new links by a user

Triggers when a new link is submitted by a user.

reddit

Watch new subreddits

Triggers when a new subreddit is posted by a user.

reddit

Watch new links

Triggers when a new link is submitted.

reddit

Watch new links in a subreddit

Triggers when a new link is submitted or updated in a given subreddit.

reddit

Watch new comments in a subreddit

Triggers when a new comment is posted in a subreddit.

reddit

Watch new comments by a user

Triggers when a new comment is posted by a user.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Vyhledávače

reddit

List comments in a subreddit

Retrieves a list of comments in a subreddit.

reddit

List names of articles by topic

Returns a list of articles by a search query.

reddit

List subreddits by query

Searches subreddits by query.

Integrujte EET, reddit s těmito službami