Spouštěče

Pocket

Watch items

Trigger when a new item is created.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Pocket

Remove from the favorites

Removes an item from the user's favorites.

Pocket

Modify item tags

Modifies item tags.

Pocket

Add an item to list

Adds a new item to the user's list.

Pocket

Archive an item

Moves an item to the user's archive.

Pocket

Readd an item

Re-adds (unarchives) an item to the user's list.

Pocket

Add an item

Adds a new item.

Pocket

Mark as a favorite

Marks an item as a favorite.

Pocket

Delete an item

Permanently removes an item from the user's account.

Vyhledávače

Pocket

Get items

Returns items that match the given filter.

Integrujte EET, Pocket s těmito službami