Spouštěče

Plivo

SMS received

Trigger activates when a new SMS is received.

Plivo

Call received

Trigger activates when a new call is received.

Plivo

SMS receivedOKAMŽITÝ

Instant trigger activates when a new SMS is received.

Plivo

Call receivedOKAMŽITÝ

Instant trigger activates when a new call is received.

Plivo

New recording added

Trigger activates when there is a new recording.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Plivo

Send SMS

Send sms to a plivo number when there is a trigger.

Plivo

Make call and play audio

Make call and play audio.

Plivo

Make call and speak text

Make call and play a message.

Plivo

Respond to incoming call

Respond to an incoming call with instructions.

Integrujte EET, Plivo s těmito službami