Spouštěče

Fotky Google

Sledovat fotografie a videa

Spustí se, pokud byla přidána nebo změněna fotografie nebo video ve vybraném albu.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Fotky Google

Nahrát fotografii nebo video

Nahraje fotografii nebo video do vybraného alba.

Integrujte EET, Fotky Google s těmito službami