Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

MySQL

Spustit uloženou proceduru.

Iterátory

MySQL

Procházet recordset

Prochází přijatý recordset jeden řádek po druhém.

Integrujte EET, MySQL s těmito službami