Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Microsoft SQL Server

Spustit uloženou proceduru.

Iterátory

Microsoft SQL Server

Procházet recordset

Prochází přijatý recordset jeden řádek po druhém.

Integrujte EET, Microsoft SQL Server s těmito službami