Spouštěče

MessageBird

Watch SMS messages

Triggers when a new SMS message is sent or received.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

MessageBird

Delete an SMS message

Deletes an SMS message.

MessageBird

Send an SMS message

Sends an SMS message via MessageBird.

MessageBird

Read an SMS message

Gets details of an SMS message.

Vyhledávače

MessageBird

List SMS messages

Retrieves a list of SMS messages that were sent or received.

Integrujte EET, MessageBird s těmito službami