Spouštěče

Mailgun

Nová událost: doručeno

Spustí se, jakmile je email úspěšně doručen.

Mailgun

Nová událost: nahlášen spam

Spustí se, jakmile uživatel označí zprávu jako spam.

Mailgun

Nová událost: odregistrováno

Spustí se, jakmile uživatel klikne na odkaz pro zrušení registrace.

Mailgun

Nová událost: otevřeno

Spustí se, jakmile uživatel otevře zprávu.

Mailgun

Nová událost: otevřen odkaz

Spustí se, jakmile uživatel klikne na odkaz ve zprávě.

Akce

Mailgun

Odeslat e-mail

Odešle email na zadané adresy nebo všem členům mailing listu.

Mailgun

Odstranit email z mailing listu

Odstraní email z vybraného mailing listu.

Mailgun

Přidat email do mailing listu

Přidá email do vybraného mailing listu.

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Integrujte EET, Mailgun s těmito službami