Spouštěče

Knack

Sledovat záznamy

Spustí se, jakmile je vložen nový záznam k sledovanému objektu.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Knack

Vytvořit záznam

Vloží nový záznam k vybranému objektu.

Knack

Získat záznam

Vrátí záznam podle jeho ID.

Knack

Smazat záznam

Smaže záznam podle jeho ID.

Knack

Upravit záznam

Aktualizuje informace o záznamu se zadaným ID.

Knack

Vyhledat záznam

Vyhledá záznam podle zadaných atributů.

Integrujte EET, Knack s těmito službami