Spouštěče

JIRA Software

Watch IssuesOKAMŽITÝ

Watch changes to issues and filter them via JQL. Requires JIRA Administrator rights to automatically register webhooks.

JIRA Software

Watch Issues (manual webhook registration)OKAMŽITÝ

Same as Watch Issues, but you can use this if you don't have Administrator rights in JIRA and ask your Administrator to register a webhook for you.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

JIRA Software

Assign Issue

Assign an issue to a user

JIRA Software

Remove Attachment

Remove an attachment based on it's Id

JIRA Software

Delete Comment

Delete a comment by its Id

JIRA Software

Transition Issue

Perform a transition on an issue. You must know the correct transition id in order to transition the issue.

JIRA Software

Add Attachment

Add attachment to issue

JIRA Software

Update Comment

Update comment by its Id

JIRA Software

Get Attachment

Retrieves an attachment based on it's Id

JIRA Software

Create Issue

Creates a new Issue

JIRA Software

Add Comment

Add new comment to issue

JIRA Software

Get Issue

Retrieves an issue by its Id

JIRA Software

Delete Issue

Delete an issue by its Id

Vyhledávače

JIRA Software

Search Issues

Search issues using JQL

JIRA Software

Get Issue Comments

Get comments based on issue id

Integrujte EET, JIRA Software s těmito službami