Spouštěče

Apple iOS

Sledovat fotografie

Spustí se, když zařízení pořídí fotografii.

Apple iOS

Sledovat kalendář

Spustí se, pokud je na zařízení přidána/upravena událost v kalendáři.

Apple iOS

Sledovat kontakty

Spustí se, pokud je na zařízení přidán/upraven kontakt.

Apple iOS

Sledovat vstup/výstup z oblasti

Spustí se, pokud zařízení opustí nebo vstoupí do některého z předem definovaných kruhů.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Apple iOS

Nahrát fotografii

Nahraje fotografii na zařízení.

Apple iOS

Poslat notifikaci

Pošle na zvolené zařízení push notifikaci.

Apple iOS

Vytvořit kontakt

Vytvoří na zařízení nový kontakt.

Apple iOS

Vytvořit událost v kalendáři

Vytvoří na zařízení novou událost v kalendáři.

Integrujte EET, Apple iOS s těmito službami