Spouštěče

Instagram

Sledovat vlastní účet

Spustí se, pokud si přidáte novou fotografii nebo video.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Instagram

Stáhnout soubor

Stáhne fotku nebo video z Instagramu.

Integrujte EET, Instagram s těmito službami